Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji kolejną listę (Lista nr 5) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki (link do zakładki).

(Lista 5)

id: 48666