Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie prawne dla start-upów” stan na 5 października 2017r.

Lp.

Numer wniosku

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota dofinansowania

Data złożenia wniosku

1.

POPP.01.01.00-00-0002/17

eWejściówki.pl Sp. z o.o.

9765,00

14-09-2017

2.

POPP.01.01.00-00-0003/17

Bisonte Sp. z o.o.

9765,00

16-09-2017

3.

POPP.01.01.00-00-0004/17

Cryptomind S.A.

9765,00

19-09-2017

4.

POPP.01.01.00-00-0005/17

Nanoxo Sp. z o.

9765,00

22-09-2017

id: 49709