Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie prawne dla start-upów” stan na 8 listopada 2017 r.

 

Lp.

Numer wniosku

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota dofinansowania (PLN)

Data złożenia wniosku

1.

POPP.01.01.00-00-0002/17

eWejściówki.pl Sp. z o.o.

9765,00

14-09-2017

2.

POPP.01.01.00-00-0003/17

Bisonte Sp. z o.o.

9765,00

16-09-2017

3.

POPP.01.01.00-00-0004/17

Cryptomind S.A.

9765,00

19-09-2017

4.

POPP.01.01.00-00-0005/17

Nanoxo Sp. z o.

9765,00

22-09-2017

5. POPP.01.01.00-00-0006/17 MyWhizzy.com sp. z o.o. 9731,00                          12-10-2017
6. POPP.01.01.00-00-0007/17                SkyTech Drones Sp. z o. o.         9765,00                                21-10-2017
7. POPP.01.01.00-00-0009/17              Grzegorz Sojka 9765,00 25-10-2017
id: 49709