Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji kolejną listę (Lista nr 7) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki.


Lista nr 7

id: 48755