NABÓR 2014

Lista rekomendowanych wniosków do dofinansowania w VII edycji Programu Bon na innowacje pobierz plik stan na dzień 4.06.2014 r.

Suplement do listy projektów pozytywnie ocenionych i rekomendowanych do udzielenia wsparcia pobierz plik stan na 30.06.2014 r.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, ale nierekomendowanych z powodu braku środków pobierz plik stan na dzień 4.06.2014 r.

NABÓR 2013

Lista rekomendowanych wniosków do dofinansowania w VI edycji Programu Bon na innowacje pobierz plik stan na dzień 15.07.2013 r.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, jednak nierekomendowanych z powodu braku alokacji w ramach Programu pobierz plik stan na dzień 12.09.2013 r.

NABÓR 2012

Lista rekomendowanych wniosków do dofinansowania w V edycji Programu Bon na innowacje pobierz plik stan na dzień 16.08.2012 r.

NABÓR 2011

Lista rekomendowanych wniosków  do dofinansowania w IV edycji Programu Bon na innowacje pobierz plik stan na dzień 29.06.2011 r.

Uzupełniająca lista wniosków pozytywnie ocenionych i rekomendowanych do wsparcia (pobierz plik) oraz Suplement pobierz plik

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, jednak nierekomendowanych z powodu braku alokacji w ramach Programu (pobierz plik)

NABÓR 2010

Lista rekomendowanych wniosków  do dofinansowania w III edycji Programu pilotażowego Bon na Innowacje (pobierz plik) stan na dzień 19.10.2010

Uprzejmie informujemy, że według stanu na dzień 19.10.2010 do wsparcia rekomendowano 627 wniosków na kwotę 9 382 537,65 zł. W chwili obecnej stanowi to 99,92% budżetu projektu Bon na Innowacje na rok 2010.

NABÓR 2008-2009

Lista rekomendowanych wniosków  do dofinansowania w II edycji Programu pilotażowego Bon na Innowacje (pobierz plik) stan na dzień 19.10.2009

id: 10544