12 i 13 grudnia 2018 r. w Luksemburgu odbędzie się organizowana przez Luksembursko-Polską Izbą Handlową, pod auspicjami ambasad obu krajów, Polsko-Luksemburska Konferencja Biznesu skierowana do polskich start-upów z branży FinTech i RegTech.

10 wybranych, aktywnych w branży finansowej start-upów zaprezentuje się podczas konferencji. Trzy z nich otrzymają nagrodę za najlepiej zrealizowaną innowacyjną inicjatywę.

Termin zgłoszeń mija 30 września br. Organizator pokrywa koszty transportu i zakwaterowania uczestników w wysokości 500 €.

id: 50263