Niniejsza prezentacja zawiera kluczowe dane na temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich podmiotów. Znajdą tu Państwo informacje o liczbie i strukturze polskich MSP, ich sytuacji finansowej, aktywności rozwojowej, źródłach finansowania inwestycji, liczbie pracujących i zatrudnionych, a także stopniu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

 

 

Więcej informacji w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2011-2012.

Link do Raportu http://www.parp.gov.pl/index/more/37123

id: 37639