Przedstawiamy Państwu materiały multimedialne prezentujące dobre praktyki w korzystaniu z unijnych funduszy oraz relacje z konferencji organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie materiały dostępne są na kanale PARP w witrynie Youtube (link)

id: 7055