Jaka jest rola mentora? Jakie powinien mieć doświadczenie, jak powinien pracować z przedsiębiorcą, aby go nie zdominować, aby wskazywać mu drogę, ale nie wykonywać za niego pracy? Swoimi doświadczeniami dzielą się mentorzy i mentorowani: Marcin Kozłowski z Global Partner Vintom, Karolina Grela z Norman Benett  oraz Adrian Migoń, prezes Youth Business Poland. Adam Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, przekonuje, że liczne przykłady ze świata wskazują, że korzystanie z wiedzy osób bardziej doświadczonych jest najpewniejszą droga do sukcesu. W Polsce, jak zapowiada Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mentorami będą doświadczeni przedsiębiorcy, często nestorzy z firm rodzinnych, którzy pro bono będą wspierać mniej doświadczonych kolegów.

id: 49485