We wtorek, 18 września, minister Jadwiga Emilewicz spotkała się z przedsiębiorcami w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany.

W spotkaniu wzięli także udział p.o. prezes PARP, Jadwiga Lesisz; prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andrzej Ziółkowski; p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, Zastępca Dyrektora IAS w Warszawie, Teresa Warszawska.

Cykl obejmuje spotkania w miastach wojewódzkich i powiatowych w całej Polsce. Uczestnicy dowiadują się na nich o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Na każdym ze spotkań uczestnicy mają do dyspozycji strefę informacyjną, w której można porozmawiać o tym, co w praktyce oznaczają zmiany prawa gospodarczego dla przedsiębiorców – począwszy od prawa o działalności gospodarczej i zamówień publicznych, przez ubezpieczenia społeczne i podatki, po sprawy wchodzące w kompetencje dozoru technicznego.

Przedstawiciele PARP odpowiadają na pytania związane z ofertą wsparcia polskich przedsiębiorstw z funduszy unijnych oraz usługami Centrum Rozwoju MŚP.

Poza Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i PARP, w akcję zaangażowały się: Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Cyfryzacji, Krajowa Administracja Skarbowa, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, ZUS i Urząd Dozoru Technicznego.

 

id: 50290