Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wstępną rekrutację przedsiębiorstw i coachów do udziału w projekcie Commercialise. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 grudnia 2013 r. o godz. 16:30.

Od czerwca 2013 r. wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i Turcji, PARP realizuje projekt finansowany z 7 Programu Ramowego, pn.: „COaching and Mentoring of sMEs for Research CommercIALISation and Exploitation”. Jego celem jest przygotowanie i przetestowanie modelu szkoleniowego (coachingowego) dla MSP o wysokim potencjale wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, model ten będzie dotyczył coachingowego wsparcia firm w procesie ich rozwoju, przy założeniu, że rozwój oparty jest o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych (rozwój poprzez innowacje).

W pierwszym etapie projektu zidentyfikowano funkcjonujące w Europie projekty (modele) coachingowe, wybrano 7 najbardziej interesujących, które następnie poddano bardziej szczegółowym analizom. Na podstawie tych analiz opracowywany jest model (schemat wsparcia), który zostanie poddany testom w trakcie 4-miesięcznego pilotażu. Pilotaż prowadzony będzie w 4 krajach – w Polsce, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. W pilotażu powinno wziąć udział po 15 firm z Polski i z pozostałych 3 krajów.

Obecnie prowadzimy wstępną rekrutację przedsiębiorstw oraz coachów do udziału w projekcie.

1.    Nabór MŚP
MŚP dzięki udziałowi w ww. projekcie będą mogły otrzymać nieodpłatne wsparcie coachingowe, którego celem będzie wsparcie tych firm w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nie prac badawczo-rozwojowych (w tym wyników projektów B+R, w których brały one udział). Co ma w efekcie skutkować zwiększeniem ich konkurencyjności i potencjału.

Udział w projekcie jest dla przedsiębiorców bezpłatny. Wsparcie może dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • „wizualizacja i planowanie sukcesu”,
 • „przygotowanie firmy i jej głównego produktu/usługi do wejścia na rynek”
 • „przygotowanie firmy na przyjęcie inwestora zewnętrznego”

– w zależności od zidentyfikowanych potrzeb MSP.

Pilotaż odbędzie się pomiędzy 15 stycznia i 30 kwietnia 2014 r. Każda firma biorąca w nim udział zostanie objęta wsparciem coachingowym w wymiarze do 9 dni roboczych. Dokładny zakres wsparcia i czas trwania usługi zostanie ustalony z każdą firmą indywidualnie podczas pierwszej sesji coachingowej.

Z każdą z firm zostanie podpisana umowa dotycząca udziału w projekcie – zadanie realizowane przez partnera z Wielkiej Brytanii (PERA Consulting). Umowa będzie zawierała klauzule dotyczące poufności.

Po zakończeniu wszystkich sesji coachingowych firma biorąca w nich udział będzie proszona o dokonanie oceny ich użyteczności, adekwatności do potrzeb itp. Opinia ta zostanie wykorzystana w celu doprecyzowania ostatecznego kształtu opracowywanego modelu wsparcia.
Przetestowany model wsparcia będzie wdrażany w ramach programu Horyzont 2020.

Rekrutowane firmy powinny spełniać poniższe kryteria:

 • MSP zgodnie z definicją Komisji Europejskiej,
 • Firmy mające siedzibę w Polsce,
 • Firmy, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe i osiągnęły lub są bliskie osiągnięcia wdrażalnych wyników tych prac,
 • Jeśli to możliwe, firmy koordynujące lub pełniące wiodącą rolę w międzynarodowych projektach/programach badawczo-rozwojowych (mających na celu opracowanie wysoce innowacyjnych produktów lub usług, wiążących się z wysokim ryzykiem) np. 7 PR, CIP Eco-innovation, Eurostars, Eureka, gdzie projekt kończy się przedprodukcyjnym prototypem lub podobnym rezultatem.

MŚP zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z p. Jakubem Rawskim (tel. 0-22 432 7111; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


2. Nabór coachów

NABÓR COACHOW ZOSTAŁ WSTRZYMANY


Wsparcie coachingowe oferowane MSP w wymiarze do 9 dni roboczych w tym projekcie zostanie zapewnione przez doświadczonych coachów biznesowych. Aby wziąć udział we wstępnej selekcji do projektu należy spełnić następujące kryteria:

 • Być doświadczonym coachem;
 • Mieć doświadczenie we wprowadzaniu na rynek produktów/procesów lub usług oraz
 • Mieć doświadczenie w świadczeniu usług doradczych/coachingowych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Znajomość poniższych zagadnień będzie dodatkowym atutem:

 • zagadnienia dotyczące transferu technologii;
 • strategie biznesowe dotyczące procesu komercjalizacji wyników prac B+R;
 • pomoc dla start-upów;
 • wykształcenie techniczne;
 • znajomość rynku wysokich technologii.

Więcej informacji na stronie: http://www.commercialise-project.eu/

id: 36837