Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pani Bożena Lublińska-Kasprzak zakończyła kierowanie Agencją. Minister Rozwoju ogłosił nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty należy składać lub przesyłać do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ministerstwa Rozwoju do dnia 29 stycznia 2016 r.

id: 48663