Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020 w ramach Programów Operacyjnych:

• Inteligentny Rozwój – PO IR
• Polska Wschodnia – PO PW
• Wiedza Edukacja i Rozwój – PO WER

Nabór na kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym.

Poniżej zamieszczamy „Zasady naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014 – 2020".

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykazy kandydatów na ekspertów

Poniżej zamieszczamy Wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego Programu Operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym oraz po pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy (POIR, POPW) i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.


 Wykazy kandydatów na ekspertów
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POIRDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POIR-24.pdf).pdf618 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POPWDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POPW-23.pdf).pdf616 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWERDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POWER-17.pdf).pdf533 kB pobierz

 Zasady naboru wniosków wraz z załącznikami
   Zasady naboru wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertówDownload this file (ZASADY NABORU I WSPÓŁPRACY Z EKSPERTAMI.docx).docx192 kB pobierz
   Załącznik 1 Spis dziedzinDownload this file (Z1 do Zasad_Spis dziedzin.docx).docx256 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór Wniosku o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertówDownload this file (Z2 do Zasad_Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów.docx).docx217 kB pobierz
   Załącznik 3 Zaproszenie do złożenia wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatówDownload this file (Z3 do Zasad_Zaproszenie do złożenia wniosków o umieszczenie w Wykazie.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 4 Szczegółowy wykaz zadań ekspertaDownload this file (Z4 do Zasad_Szczegółowy wykaz zadań eksperta.docx).docx187 kB pobierz
   Załącznik 5a Wzór oświadczenia kandydata na ekspertaDownload this file (Z5a do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.doc).doc212 kB pobierz
   Załącznik 5b Wzór oświadczenia kandydata na ekspertaDownload this file (Z5b do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.docx).docx185 kB pobierz
   Załącznik 5c Wzór oświadczenia kandydata na eksperta/ekspertaDownload this file (Z5c do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.doc).doc218 kB pobierz
   Załącznik 6a Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Z6a do Zasad_Wzór zgody kandydata.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6b Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Z6b do Zasad_Wzór zgody kandydata.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6c Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Z6c do Zasad_Wzór zgody kandydata.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 7a Wzór umowy z kandydatem na ekspertaDownload this file (Z7a_UMOWA Z KANDYDATEM.docx).docx65 kB pobierz
   Załącznik 7b Wzór umowy z kandydatem na eksperta - działalność gospodarczaDownload this file (Z7b_UMOWA Z KANDYDATEM - DZIAŁALNOŚĆ.docx).docx64 kB pobierz
   Załącznik 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Z8 _wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx22 kB pobierz

 Załączniki do umowy 7a
   Załącznik 2 do Umowy Oświadczenie znajomość przepisów ochrony danychDownload this file (Z2 do Umowy 7a_Oświadczenie znajomosc przepisow ochrony danych.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik 3 do Umowy Cennik stawek ekspertówDownload this file (Z3 do Umowy 7a_Cennik stawek ekspertów.docx).docx190 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór rachunkuDownload this file (Z4 do Umowy 7a_Wzór rachunku.doc).doc213 kB pobierz
   Załącznik 5 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta dla celów podatkowychDownload this file (Z5 do Umowy 7a_Oświadczenie o statusie podatkowym.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Z6 do Umowy 7a_Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.doc).doc217 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługiDownload this file (Z7 do Umowy 7a_Protokół odbioru zamówienia na świadczenie PARP.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy Wzór arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Z8 do Umowy 7a_Arkusz oceny eksperta.docx).docx193 kB pobierz

 Załączniki do umowy 7b
   Załącznik 2 do Umowy Oświadczenie znajomość przepisów ochrony danychDownload this file (Z2 do Umowy 7b_Oświadczenie znajomosc przepisow ochrony danych.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik 3 do Umowy Cennik stawek ekspertówDownload this file (Z3 do Umowy 7b_Cennik stawek ekspertów.docx).docx272 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie PARPDownload this file (Z4 do Umowy 7b_Protokół odbioru zamówienia na świadczenie PARP.docx).docx199 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługiDownload this file (Z4 do Umowy 7b_Wzor protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługi.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 5 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Z5 do Umowy 7b_Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.doc).doc217 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy Wzór arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Z6 do Umowy 7b_Arkusz oceny eksperta.docx).docx194 kB pobierz
id: 48418