Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w nowym szkoleniu Akademii PARP „Profesjonalny sekretariat”.

Szkolenie prezentuje uczestnikom nowe nastawienie, role i zadania sekretariatu oraz metody skutecznej komunikacji. Całe szkolenie e-learning składa się z 8 modułów, które adresowane są głównie do pracowników sekretariatu w małych i średnich firmach.

W pierwszym module uczestnicy dowiedzą się na czym polega praca sekretariatu w firmach MSP. Poznają najważniejsze zasady, które należy stosować we współpracy z szefem oraz z całym zespołem.

Kolejny moduł poświęcono efektywnemu zarządzaniu czasem. Po ukończeniu tej części szkolenia uczestnicy nauczą się w jaki sposób zarządzać czasem.
W module 2 zawarto też wiadomości na temat obsługi sprzętu biurowego oraz zarządzania dokumentacją i korespondencją. Uczestnicy dowiedzą się także jak zaplanować spotkanie i podróż służbową.

W szóstym module uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie ma wygląd zewnętrzny w relacjach międzyludzkich oraz czym jest dress code i jaką pełni rolę w kreowaniu wizerunku firmy.

Następne moduły będą udostępnione na początku 2012 roku. Omawiają inne aspekty komunikacji: rozmowy telefoniczne i korespondencję. Po zakończeniu modułów e-learning, absolwentów szkolenia czekają samodzielne zadania z zakresu wyszukiwania informacji oraz warsztaty, na których przeprowadzone zostaną ćwiczenia komunikacji interpersonalnej i prawidłowego przekazywania informacji.

www.akademiaparp.gov.pl

id: 24468