O Agencji

Misją PARP w latach 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich aspiracji wzrostu i pokonywaniu barier rozwojowych.

Wizja: PARP to niezawodny partner przedsiębiorcy, działający na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ich otoczeniem oraz sprzyjający budowie przyjaznej dla biznesu administracji publicznej.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Priorytety strategiczne PARP

 

 

Agencja realizuje 6 celów strategicznych:

 • Wspieranie rozwoju nowych pomysłów i modeli biznesowych;
 • Inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 • Wspieranie przedsiębiorców sektora MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki;
 • Budowanie powiązań i wspieranie współpracy wśród przedsiębiorstw i ich otoczenia;
 • Pomoc w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa;
 • Tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.

Realizowane projekty

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty:

W ramach Pomocy Technicznej POIR:

 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2014 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2015 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2016 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2017 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2018 r.

W ramach Pomocy Technicznej POPW:

 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2014 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2015 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2016 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2017 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 roku

W ramach Pomocy Technicznej POWER:

 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2015 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2017-2018 roku

Środki poprawy efektywności energetycznej

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji albo ich modernizacja.
id: 9244