Early Warning Europe

Cel projektu

Celem projektu Early Warning Europe jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Trudne sytuacje, porażki, kryzysy są nieodłącznym elementem każdego biznesu, a przeżyte trudności stanowią ważną część tożsamości każdego przedsiębiorcy. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Porażka może być cennym, choć trudnym doświadczeniem. Ważne jest, aby prowadzący biznes byli świadomi, że wczesne zdiagnozowanie problemu i podjęcie odpowiednich działań może zapobiec poważnym konsekwencjom w przyszłości, w tym, w skrajnych przypadkach, upadłości firmy.

Geneza projektu

Niewypłacalność przedsiębiorstw stanowi istotny problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw staje w obliczu bankructwa. W wyniku tego zjawiska pracę traci ok. 1,7 mln osób. Wiele z tych firm można by uratować, gdyby w porę zauważyły swoje problemy i podjęły działania, by je rozwiązać. Komisja Europejska w dokumencie Small Business Act (SBA) skierowała do państw członkowskich oczekiwanie podjęcia odpowiednich kroków, które poprawią sytuację małych i średnich przedsiębiorstw między innymi poprzez umożliwienie diagnozowania stanu firmy tak, aby na jak najwcześniejszym etapie dostrzec sygnały nadciągających trudności i w porę podjąć odpowiednie działania, a przedsiębiorcom, którzy będą musieli zamknąć działalność, umożliwić jak najszybszy ponowny start. Polska odnosząc się do tego zalecenia przyjęła Politykę Nowej Szansy, która została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów w 2014 roku.

Pierwszym państwem, które podjęło kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w trudnościach, była Dania, gdzie od ponad 10 lat realizowany jest projekt Early Warning (EW). Okazał się on dużym sukcesem - zbudowano sieć ponad 100 mentorów, którzy pro bono pracują z przedsiębiorcami, wspierając ich w procesie zmiany. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem EW zachowały średnio 72% swoich przychodów i 72 % zatrudnienia, podczas gdy dla firm niekorzystających z pomocy oferowanej przez EW wskaźniki te wynosiły odpowiednio 64 % i 57%. Firmy, które ostatecznie musiały zostać zamknięte, dzięki wsparciu profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych kończyły swoją działalność z zadłużeniem wobec organów podatkowych niższym o ok. 20 000 EUR niż firmy, których bankructwo przebiegało bez wsparcia specjalistów.

Na bazie doświadczeń duńskich opracowany został międzynarodowy partnerski projekt Early Warning Europe, który wygrał konkurs, rozpisany przez EASME (Executive Agency for SME). Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach programu COSME (Europe’s programme for small and medium-sized enterprises). Liderem projektu jest partner duński.

Early Warning Poland

W ramach projektu Early Warning Europe opracowany zostanie system wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach. System ten zostanie przetestowany w czterech krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Oprócz nas do projektu zostały zaproszone Grecja, Włochy i Hiszpania. W każdym z tych państw proponowane działania będą dostosowane do specyfiki danego kraju, w tym uwzględniać będą panujący system prawny i uwarunkowania kulturowe.

Do projektu Early Warning Poland może zgłosić się każdy przedsiębiorca, który zauważył pierwsze oznaki potencjalnego kryzysu.

W ramach projektu stworzona zostanie sieć konsultantów i mentorów. Konsultanci będą odpowiedzialni za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.

Rolę mentora pełnić będą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami w przeszłości przeżywali trudności, prowadząc własne firmy, i którzy są skłonni, pro publico bono, podzielić się swoimi doświadczeniami. Mentor będzie dla przedsiębiorcy wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, będzie motywował przedsiębiorcę do działania i towarzyszył mu w zmianie.

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają członkowie zespołu EW Poland. W tym celu uruchomiona została infolinia +48 664 316 709 oraz adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zespół projektu EW Poland

Projekt Early Warning Poland realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. Obie organizacje ściśle ze sobą współpracują przez cały okres trwania projektu.

PARP odpowiada za pracę konsultantów oraz współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi. Zadaniem FFR jest zorganizowanie sieci mentorów oraz stworzenie im jak najlepszych warunków działania, między innymi poprzez organizowanie szkoleń i wymiany doświadczeń.

Obie organizacje są dobrze przygotowane do stojących przed nimi zadań. PARP posiada doświadczenie w diagnozowaniu stanu firm i przewidywaniu upadłości zdobyte podczas realizowanego w latach 2010-2015 projektu System wczesnego ostrzegania. Fundacja Firmy Rodzinne od lat organizuje spotkania mentoringowe oraz buduje sieci wspierających się przedsiębiorców.

W skład zespołu wchodzą:

A.Swiebocka

M. Ku

M. Maczynska

Anna Świebocka-Nerkowska, PARP, koordynatorka projektu ze strony PARP
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Kuś-Konieczna, PARP, koordynatorka sieci konsultantów, współpraca z doradcami restrukturyzacyjnymi.
Tel.: 022 432 70 82 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Mączyńska, PARP, koordynatorka sieci konsultantów, współpraca z doradcami restrukturyzacyjnymi
Tel.: 022 432 71 80 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

M. Cielik

C. Kielan

Maciej Cieślik, PARP, wsparcie projektu
Tel.: 022 432 7182 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cezary Kielan, PARP, wsparcie projektu
Tel.: 022 432 85 32 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

K. Gierczak

E. Stecka

M. Stromczyska

Katarzyna Gierczak-Grupińska, FFR, koordynatorka sieci mentorów
Tel.: +48 500 297 297 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Eleni Tzoka Stecka, FFR, odpowiedzialna za rozwój mentorów
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Stromczyńska, FFR, wsparcie informacyjne projektu
Tel.: +48 694 191 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsorcjum EW Europe

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzi 15 organizacji z 7 krajów – Danii, Niemiec, Belgii, Polski, Włoch, Grecji i Hiszpanii. Dania, Niemcy i Belgia to kraje mające już doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji. Będą one mentorami dla pozostałych krajów, tzw. „target countries”. Każdy z nich musi wypracować swój własny system, dostosowany specyfik kraju, uwzględniający uregulowania prawne i uwarunkowania kulturowe, a następnie przeprowadzić jego pilotaż.

Korzystając z doświadczeń duńskich, niemieckich oraz belgijskich będziemy wspólnie uczyć się efektywnie pomagać przedsiębiorcom przeżywającym trudności. Opracowanie skutecznych mechanizmów wczesnego ostrzegania w krajach pilotażowych zaplanowane jest na lata 2017-2019. Na tym jednak projekt się nie zakończy. Przewidziana jest bowiem tzw. druga fala, która swoim zasięgiem obejmie co najmniej pięć innych krajów. Ostatecznym celem projektu EW jest objęcie jego działaniem wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Koordynatorem projektu jest Henryk Noes Piester.

Koordynatorem europejskiej sieci mentorów jest Soren Boutroup.

id: 49557