Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 23 września 2014 r. w Szczecinie (nastąpiła zmiana terminu seminarium).

Celem seminarium jest przekazanie informacji o metodach oceny i rozwoju kompetencji pracowników, sposobach budowania marki pracodawcy oraz prezentacja przykładów wdrożenia zarządzania kompetencjami w firmach. Częścią seminarium jest również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z dziedziny zarządzania kompetencjami oraz praktyków.

Więcej informacji  http://pokl.parp.gov.pl/index/more/36122

id: 42296