Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 31 marca 2015 r. w Warszawie.

Celem seminarium jest przekazanie informacji o metodach oceny i rozwoju kompetencji pracowników, sposobach budowania marki pracodawcy oraz prezentacja przykładów wdrożenia zarządzania kompetencjami w firmach. Częścią seminarium jest również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z dziedziny zarządzania kompetencjami oraz praktyków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kompetencje.nf.pl

id: 46668