Prezentujemy Państwu ofertę szkoleń i doradztwa świadczonego przez PARP w ramach projektów systemowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat realizuje działania świadomościowe, promocyjne i informacyjne mające na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MSP i ich pracowników do zmian, poprzez wyposażenie ich w kompetencje, które pozwolą na trwały rozwój oraz efektywne wdrażanie innowacji. Jednym z takich działań są szkolenia i doradztwo realizowane w ramach poddziałania 2.1.3 i 2.2.2 PO KL. Celem ogólnym realizowanych projektów jest podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw do wymogów nowoczesnej gospodarki.

Baza Usług Rozwojowych

id: 24320