Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

id: 48750