Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję " I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, ogłasza konkurs do Etapu I na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję".

id: 48404