Nowe usługi pilotażowe oraz wparcie dla przedsiębiorców ze strony KSU były tematem konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 27 września 2010 r., w siedzibie PARP.

W konferencji wzięła udział Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP oraz Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Zespołu ISW.

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stały się istotnym czynnikiem rozwoju polskiej przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiadająca za wykorzystanie znacznej części tych funduszy w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, zapewnia przedsiębiorcom fachową pomoc informacyjną, doradczą oraz finansową, poprzez ogólnopolską sieć ośrodków Krajowego Systemu Usług.

W Punktach Konsultacyjnych KSU przedsiębiorcy mogą uzyskać wszystkie informacje niezbędne do bezbłędnego opracowania wniosku o dotację, np. z rozpoczynającego się 29 października br. naboru w działaniu 8.2 PO IG.

PARP planuje dalszy rozwój oferty dla przedsiębiorców –  rozpoczęło się testowanie nowych usług dotyczących optymalizacji kosztów, a w przygotowaniu są kolejne usługi , m.in. w zakresie ochrony środowiska.

Krajowy System Usług to sprawdzony w praktyce profesjonalizm, który budzi zaufanie przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Punkty Konsultacyjne KSU udzielają informacji o administracyjno-prawnych aspe­ktach prowadzenia działalności gospodarczej, zasadach i warunkach korzystania z pro­gramów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gos­podarczej. Krajowy System Usług istnieje od 1996 roku, punkty konsultacyjne KSU realizowały w ostatnich latach średnio ponad 70 tys. usług informacyjnych rocznie. To dowód na to, jak cennym instrumentem wsparcia krajowej przedsiębiorczości jest KSU – mówi Bożena  Lublińska-Kasprzak,  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych KSU mogą wymiernie pomóc w prawidłowym opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w prowadzonych bądź planowanych naborach. Za nieco ponad miesiąc rozpoczyna się nabór w działaniu 8.2 PO IG, niezwykle popularnym wśród przedsiębiorców. Przed złożeniem aplikacji warto więc skorzystać
z fachowej wiedzy konsultantów tak, aby w dokumentacji nie pojawiły się żadne błędy.
To samo dotyczy konkursów przeprowadzanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
– podkreśla Prezes Lublińska-Kasprzak.

Przez cały okres swojej działalności KSU skutecznie rozszerza zakres swojej oferty skierowanej do przedsiębiorców, dostosowując się do potrzeb rynku i odbiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – mając za główny cel swojej strategii zostanie najważniejszym partnerem środowisk biznesowych na rzecz tworzenia optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, stale angażuje się w te obszary, które mogą wesprzeć krajowych przedsiębiorców w ich bieżącym funkcjonowaniu. Najnowszym przykładem są właśnie pilotażowe usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów, czy też dotyczące prawnych aspektów związanych z ochroną środowiska –  dodaje Prezes Lublińska-Kasprzak.

Ośrodki KSU nie tylko doradzają firmom, mogą im również zaoferować udzielenie pożyczki bądź poręczenia kredytu bankowego na rozwój działalności. – Dotyczy to w szczególności małych lub niedawno powstałych przedsiębiorstw, dla których komercyjna oferta bankowa jest trudno dostępna. Działające w ramach KSU fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zapewniają więc dodatkowy strumień finansowy dla sektora MŚP – mówi Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Co jednak ważne, dbamy nie tylko o nowe źródła finansowania działalności firm, ale także – dzięki ich wsparciu merytorycznemu o racjonalne gospodarowanie środkami już pozostającymi w ich dyspozycji – dodaje wiceprezes Aneta Wilmańska.

Oferta usług systemowych w ramach KSU, a także formy ich świadczenia są ciągle dostosowywane do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Zmiany wprowadzane są na podstawie wyników prowadzonych badań, obserwacji i trendów rozwoju gospodarki. Jednym z celów KSU jest kreowanie rynku nowych usług dla MSP, z tego właśnie wynikają prezentowane dziś nowe usługi pilotażowe dotyczące optymalizacji kosztów oraz w zakresie prawa ochrony środowiska.

Usługa optymalizacji kosztów składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje przeprowadzenie audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie strategii optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi etap zakłada wdrożenie rekomendacji optymalizacyjnych wynikających z tej Strategii.

Pilotaż potrwa do końca marca 2011 r. Jeśli usługa spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców, może zostać włączona do pakietu usług systemowych sieci KSU.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje już kolejną usługę pilotażową, tym razem związaną z ochroną środowiska. Jak bowiem wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie PARP, 70% badanych przedsiębiorców nie ma wystarczającej wiedzy
w kwestiach prawnych związanych z ochroną środowiska i obowiązkach, jakie na nich spoczywają w tym zakresie. Dlatego też PARP postanowił wesprzeć właścicieli firm również w tym aspekcie.

Przewidujemy, że usługa doradcza w zakresie ochrony środowiska będzie dostępna dla przedsiębiorców w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dokumenty dotyczące tych usług zostaną udostępnione w Internecie w ciągu kilku najbliższych tygodni – mówi Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP.

 

 

id: 17789