Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PARP zostały zamieszczone pakiety informacyjne zawierające aktualne informacje nt. programów wsparcia skierowanych do przedsiębiorców w okresie programowania 2007-13.

W pakietach zaprezentowano możliwości uzyskania wsparcia zarówno w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw, jak i programów krajowych wdrażanych przez PARP i inne instytucje. Umożliwi to Państwu zdobycie rozeznania, jakie przedsiębiorstwa, na jakie projekty i na jakich zasadach będą mogły uzyskać wsparcie w nowym okresie.

Pakiety zostały przygotowane w oparciu o projekty dokumentów programowych, które mogą jeszcze ulegać niewielkim zmianom. Niemniej jednak w miarę zachodzenia zmian będziemy je aktualizować, dlatego serdecznie Państwa zachęcamy do regularnego odwiedzania podanej strony internetowej.

Jednocześnie przypominamy, że konsultanci Punktów Konsultacyjnych działających w ramach koordynowanej przez PARP sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na bieżąco świadczą usługi informacyjne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych. Przedsiębiorcy mogą korzystać z tych usług nieodpłatnie, ponieważ są one finansowane ze środków publicznych. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji nt. programów dostępnych w perspektywie finansowej 2007-2013 serdecznie zachęcamy do odwiedzenia najbliższego Punktu lub do kontaktu z Informatorium PARP tel. (22) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93

Lista Punktów Konsultacyjnych


id: 1377