26 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

25 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu zakończenia naboru. Obowiązujący termin składania wniosków od 1 czerwca 2016 r. do 28 września 2016 r. , w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00. Zmiana stanowi odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców, którzy sygnalizują trudności z terminowym uzyskaniem sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, które jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

25 sierpnia 2016

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny pod adresem www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

więcej

24 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy adresowane do uczniów, studentów lub absolwentów. Termin składania zgłoszeń upływa 3 października 2016 roku.

więcej

24 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu dla konkursu nr 1 w 2015r. oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

23 sierpnia 2016

Podpisanie Memorandum o Współpracy pomiędzy PARP i DAMU oraz debata w ramach panelu regionalnego – to jedne z ważniejszych elementów współorganizowanego przez PARP Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, które odbywa się w Warszawie 23 sierpnia br. w związku z wizytą państwową prezydenta Kazachstanu, Nursułtana Nazarbajewa, który waz z prezydentem RP, Andrzejem Dudą, byli honorowymi gośćmi Forum. 

więcej

23 sierpnia 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, oraz ZENIT GmbH zaprasza do udziału w polsko-niemieckiej giełdzie kooperacyjnej która odbędzie się 20 września 2016 r. w Kolonii w Niemczech. Wydarzenie jest dedykowane współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.