2 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała o otwarciu uzupełniającego naboru ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym w celu zapewnienia udziału osób posiadających możliwie szerokie doświadczenie zarówno w obszarze dokonywania inwestycji w podmioty wczesnego etapu rozwoju, jak i w zakresie oceny wniosków o udzielenie pożyczki.

30 listopada 2016

Autorzy najbardziej innowacyjnych polskich rozwiązań odebrali statuetki Polskiego Produktu Przyszłości. Uroczysta gala konkursu, która odbyła się 30 listopada w Warszawie, to zwieńczenie interesującej, dziewiętnastej już, rywalizacji dokonań technicznych i technologicznych polskich przedsiębiorców i naukowców.

więcej

28 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.

28 listopada 2016
28 listopada 2016
25 listopada 2016
24 listopada 2016