21 października 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej Subcontractor Connect, która odbędzie się 8 i 9 listopada 2016 r. Giełda zostanie zorganizowana podczas Międzynarodowych Targów Poddostawców Przemysłu Maszynowego i Elektromaszynowego ELMIA Subcontractor w szwedzkim Jönköping.

21 października 2016

Tegoroczna, trzecia już edycja DOFE, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Nagroda przyznawana jest najbardziej kreatywnym i wpływowym kampaniom realizującym priorytety komunikacyjne UE, prowadzonym przez jednostki administracji publicznej.

więcej

21 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż został zmieniony Regulamin konkursu dla działania 2.2 POPW 2014- 2020 oraz wprowadzony został nowy Załącznik nr 8 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej zmian klimatu wspierająca ocenę wniosku o dofinansowanie dla Instytucji Pośredniczącej PO PW 2014-2020.

więcej

20 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1:Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałania 3.1.5: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

20 października 2016

więcej

20 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poszukuje kontaktu z firmami posiadającymi projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence dla Fazy I konkursu na granty w ramach Horizon 2020 SME Instrument.

więcej

18 października 2016

Informujemy, że w dniu 14 października 2016 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne obowiązują od dnia publikacji.

więcej