28 czerwca 2016

Projekty drogowe w Polsce Wschodniej – podpisano pierwsze umowy
informacja prasowa, 28 czerwca 2016 r.

więcej

28 czerwca 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej Meet in Italy for Life Science, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2016 r. w Rzymie.

więcej

27 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

27 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

więcej

27 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o trwającym naborze wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020 w ramach Programów Operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

więcej

27 czerwca 2016

100 mln zł na promocję marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki dla branż o największym potencjale eksportowym - do 5 sierpnia br. trwa nabór w konkursie Go to brand w ramach poddz. 3.3.3 POIR. Oferta kierowana jest do przedsiębiorców reprezentujących wybrane sektory gospodarki, którzy chcą uczestniczyć w branżowych programach promocji, koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosków zapraszamy do udziału w czacie z ekspertem PARP, organizowanym 29. czerwca br.przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.

więcej

25 czerwca 2016

25 czerwca 2016 r. Politechnika Rzeszowska wraz z Aeroklubem Rzeszowskim oraz Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka zorganizowały „II Podkarpackie Pokazy Lotnicze Politechnika Rzeszowska i Przyjaciele Rzeszów–Jasionka 2016.”

więcej