23 września 2016
W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 POPW - Wzór na konkurencję, zapraszamy do kontaktu z ekspertami PARP, którzy będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.
23 września 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07 września 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 22.09.2016r.)

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany po zgłoszeniu i dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

więcej

23 września 2016

Wschodni Kongres Gospodarczy to  dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, z udziałem blisko tysiąca gości z Polski i Europy, który rozpoczął się wczoraj w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. PARP jest głównym partnerem merytorycznym wydarzenia.

więcej

22 września 2016
22 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w trzecim etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 6 600 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach piątego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.10 do 21.11.br.)

więcej

22 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”.

więcej

21 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.