parp-aktualności-konkursy

Zakładka zawiera zbiór informacji dotyczący konkursów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W zakładce "ogłoszone" zamieszczone są informacje o konkursach aktualnie prowadzonych przez PARP, na które można składać wnioski lub oferty. W zakładce "zakończone" znajdują się wyniki konkursów zakończonych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  jako podmiot sektora finansów publicznych zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zasady udzielania zamówień publicznych zgodnie z powyższą ustawą to:

  • zasada równego traktowania wykonawców,
  • zasada bezstronności i obiektywizmu,
  • zasada jawności,
  • zasada pisemności postępowania,
  • zasada języka polskiego,
  • zasada pierwszeństwa trybów przetargowych,
  • zasada uczciwej konkurencji,
  • zasada zgodności z ustawą.

W tym miejscu prezentowany jest zbiór informacji dotyczący zamówień publicznych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W zakładkach znajdą Państwo ogłoszone oraz zakończone postępowania a także informacje o wyborze oferty.


Po prawej stronie znajdą Państwo również ogłoszone oraz zakończone postępowania poniżej 30 000 Euro.