parp-dof-boninowacje-komunikaty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu dotyczącym zmienionych zasad udzielenia wsparcia w ramach programu Bon na innowacje opublikowanym 20 listopada 2014 r. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 2 ust. 3 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609) przedstawia warunki rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach programu Bon na innowacje-edycja 2014 przed dniem 1 lipca 2014 r., na podstawie których nie zostały zawarte umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku rezygnacji z realizacji projektów przez przedsiębiorców rekomendowanych do udzielenia wsparcia, lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych i rekomendowanych do udzielenia wsparcia uległa aktualizacji. Środki wygospodarowane w wyniku rezygnacji z realizacji projektów zostały przeznaczone na wsparcie projektów znajdujących się na liście projektów pozytywnie ocenionych, ale nierekomendowanych z powodu braku środków, według kolejności ich występowania na tej liście.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę wniosków o udzielenie wsparcia dla Programu Bon na innowacje edycja 2014.  Dostępna alokacja dla Programu wynosi 3 041 500 zł.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu naboru wniosków w ramach programu Bon na innowacje. W ramach naboru do dnia 6.03.2014 r. do godz. 16.30 w Generatorze Wniosków zarejestrowano 467 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 6 920 568,58 zł, która stanowi 227,54 % alokacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wartość wniosków zarejestrowanych w Generatorze Wniosków przekroczyła budżet Programu dostępny w 2014 r. W związku z powyższym, nabór wniosków do Programu Bon na innowacje zostanie zamknięty 6 marca 2014 r. o godz. 16.30, poprzez zablokowanie Generatora Wniosków.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Programu Bon na innowacje do godz. 16:30 dnia 27.02.2014 r. zarejestrowano  w  Generatorze  Wniosków  172 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę  2 579 800 zł, która wyczerpuje 84,82 % alokacji.