20 marca rozpoczęła się VII edycja Międzynarodowa Konferencja z cyklu Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP i regionów, organizowana przez Urząd Patentowy RP, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP,  Anny Komorowskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem wydarzenia.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym mają możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP. Przedstawione zostaną także kwestie związane
z możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej związanej ze wzornictwem w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Wzornictwo w polityce regionalnej
  • Aplikacja wzornictwa do przedsiębiorstw i koszty wdrażania
  • Dostępne źródła finansowania wzornictwa
  • Formy ochrony wzornictwa w świecie
  • Od edukacji do rynku – w poszukiwaniu modelu wdrożenia
  • Wzornictwa a atrakcyjność polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych

W panelach dyskusyjnych biorą ubiorą eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Gośćmi konferencji są m.in.: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki; Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP; Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Mi-Young Han, Prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców
i Przedsiębiorców, Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Przemysłowej (WIPO). Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Reprezentuje Izabela Banaś, Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej.

Przedsiębiorcy i uczestnicy konferencji mogą bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności w punktach konsultacyjnych  zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Wydarzeniu towarzyszą  pokazy kuchni molekularnej,  a także wystawa i pokaz technologii drukowania 3D.

Konferencja jest tłumaczona symultanicznie i transmitowana w Internecie przez stronę: www.uprp.pl.

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w  innowacyjnej gospodarce”.

zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

fot. Robert Graff

id: 39024