Nabór ekspertów

Trwa nabór ekspertów zaangażowanych w wybór projektów do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Jak się zgłosić?

 

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Zachęcamy do zgłaszania się kandydatów na ekspertów w ramach POIR i POPW szczególnie w dziedzinach: wzornictwo przemysłowe, innowacje, internacjonalizacja biznesu, rynki zagraniczne i zarządzanie. Szczegóły znajdziesz w Aktualnościach. Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do składania wniosków.

Zmiany w zasadach współpracy

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) z dnia 7 lipca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła nowy regulamin naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami. Zmiany polegają m. in. na wprowadzeniu:

  • elektronicznego naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów poprzez lokalny system informatyczny PARP,
  • prostszych zasad naboru wniosków,
  • rozszerzenia zakresu zadań ekspertów o zadania związane z realizacją praw i obowiązków PARP wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu,
  • nowych zasad oceny pracy eksperta,
  • nowej umowy ramowej zawierającej regulacje współpracy kandydata na eksperta z PARP.

Wykazy kandydatów na ekspertów

 

Poniżej zamieszczamy wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego programu operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.


 Wykazy kandydatów na ekspertów
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POIRDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POIR.pdf).pdf794 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POPWDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POPW.pdf).pdf764 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWERDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POWER.pdf).pdf663 kB pobierz

 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów
   Regulamin naboru obowiązujący od 06.06.2018 r.Download this file (Regulamin naboru obowiązujący od 06.06.2018.pdf).pdf763 kB pobierz

 Załączniki do regulaminu
   Załącznik nr 1 Spis dziedzinDownload this file (Załącznik nr 1 Spis dziedzin.pdf).pdf460 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej Download this file (Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej.pdf).pdf549 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Wzory oświadczeń zobowiązanie kandydata na ekspertaDownload this file (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia zobowiązania kandydata na eksperta.docx).docx347 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertówDownload this file (Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertów.pdf).pdf293 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności_projekt.docx).docx348 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności i poufnościDownload this file (Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności_umowa.docx).docx347 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Kryteria oceny pracy ekspertaDownload this file (Załącznik nr 7 Arkusz oceny pracy eksperta.xlsx).xlsx29 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Instrukcja do Arkusza oceny pracy eksperta.pdf).pdf373 kB pobierz

 Załączniki do umowy ramowej
   Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o znajomości przepisów o ochronie danych Download this file (Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o znajom. przepisów o ochronie danych.docx).docx339 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia Eksperta dla celów podatkowychDownload this file (Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenie eksperta do celów podatkowych.docx).docx339 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie Eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.docx).docx340 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do umowy Wzór protokołu odbioru ZleceniaDownload this file (Załącznik nr 5 do umowy Wzór Protokołu odbioru Zlecenia.docx).docx344 kB pobierz
   Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunkuDownload this file (Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunku.doc).doc352 kB pobierz

 Widok wniosku
   Widok wniosku - wykaz kandydatów na ekspertówDownload this file (Widok wniosku - wykaz kandydatów na ekspertów - obowiązuje od 14.05.18.pdf).pdf321 kB pobierz

 Archiwum
   Archiwum naboru wniosków o umieszczenie w wykazach kandydatów na ekspertówAccess this URL (https://www.parp.gov.pl/48418).84180.2 kB pobierz
   Regulamin naboru obowiązujący do 05.06.2018 r.Download this file (Regulamin naboru obowiązujący od 14.02.2018.pdf).pdf676 kB pobierz
id: 49975