Nabór ekspertów

Trwa nabór ekspertów zaangażowanych w wybór projektów do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Jak się zgłosić?

 

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Zachęcamy do zgłaszania się kandydatów na ekspertów w ramach POIR i POPW szczególnie w dziedzinach: wzornictwo przemysłowe, innowacje, internacjonalizacja biznesu, rynki zagraniczne i zarządzanie. Szczegóły znajdziesz w Aktualnościach. Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do składania wniosków.

Wykazy kandydatów na ekspertów

 

Poniżej zamieszczamy wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego programu operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.


 Wykazy kandydatów na ekspertów
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POIRDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW POIR.pdf).pdf526 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POPWDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW POPW.pdf).pdf493 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWERDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW POWER.pdf).pdf336 kB pobierz

 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów
   Regulamin naboru obowiązujący od 16.10.18Download this file (Regulamin naboru obowiązujący od 16.10.pdf).pdf766 kB pobierz

 Załączniki do regulaminu
   Załącznik nr 1 Spis dziedzinDownload this file (Załącznik nr 1 Spis dziedzin obowiązujący od 16.10.pdf).pdf462 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowejDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej obowiązujący od 16.10.pdf).pdf576 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Wzory oświadczeń zobowiązanie kandydata na ekspertaDownload this file (Załącznik nr 3 Wzory oświadczeń zobowiązanie kandydata na eksperta obowiązujący od 16.10.docx).docx347 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertówDownload this file (Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertów obowiązujący od 16.10.pdf).pdf295 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstr_ocena obowiązujący od 16.10.docx).docx346 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności i poufnościDownload this file (Załącznik nr 6 Wzór oświadczenie eksperta o bezstr  i pouf _umowa obowiązujący od 16.10.docx).docx344 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Arkusz oceny ekspertaDownload this file (Załącznik nr 7 Arkusz oceny eksperta obowiązujący od 16.10.xlsx).xlsx28 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Instrukcja do Arkusza oceny pracy eksperta.pdf).pdf373 kB pobierz

 Załączniki do umowy ramowej
   Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o znajomości przepisów o ochronie danych Download this file (Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie ochrona danych obowiązujący od 16.10.docx).docx340 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia Eksperta dla celów podatkowychDownload this file (Załącznik nr 3 Oświadczenie dla celów podatkowych obowiązujący od 16.10.docx).docx339 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie Eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie eksperta o statusie ewid obowiązujący od 16.10.docx).docx338 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do umowy Wzór protokołu odbioru ZleceniaDownload this file (Załącznik nr 5 do umowy Wzór protokołu odbioru Zlecenia obowiązujący od 16.10.docx).docx342 kB pobierz
   Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunkuDownload this file (Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunku obowiązujący od 16.10.doc).doc352 kB pobierz

 Widok wniosku
   Widok wniosku - wykaz kandydatów na ekspertówDownload this file (Widok wniosku - wykaz kandydatów na ekspertów - obowiązuje od 14.05.18.pdf).pdf321 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin naboru obowiązywał do 05.06.18Download this file (Regulamin naboru obowiązujący od 14.02.2018.pdf).pdf676 kB pobierz
   Regulamin naboru obowiązywał do 15.10.18Download this file (Regulamin naboru obowiązujący od 06.06.2018.pdf).pdf763 kB pobierz
   Załącznik nr 1 Spis dziedzin obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 1 Spis dziedzin.pdf).pdf460 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej.pdf).pdf549 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Wzory oświadczeń zobowiązanie kandydata obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia zobowiązania kandydata na eksperta.docx).docx347 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertów.pdf).pdf293 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności_projekt.docx).docx348 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności_umowa.docx).docx347 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Kryteria oceny pracy eksperta obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 7 Arkusz oceny pracy eksperta.xlsx).xlsx29 kB pobierz
   Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o znajomości obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o znajom. przepisów o ochronie danych.docx).docx339 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia Eksperta obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenie eksperta do celów podatkowych.docx).docx339 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie Eksperta obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.docx).docx340 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do umowy Wzór protokołu obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 5 do umowy Wzór Protokołu odbioru Zlecenia.docx).docx344 kB pobierz
   Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunku obowiązywał do 15.10.18Download this file (Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunku.doc).doc352 kB pobierz
id: 49975