8 maja w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się Gala podczas, której wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowo z okazji 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej przyznane zostały nagrody specjalne.

Ideą tego przedsięwzięcia jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych, w tym promowanie nowatorskich projektów, realizowanych przez beneficjentów PARP. Celem konkursu jest także zachęcenie firm, szczególnie z sektora MSP,  do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, w tym, w szczególności w zakresie ważnych społecznie kwestii, podejmowania i rozwijania współpracy biznesu z nauką.

Jak powiedziała Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak, hasłem przewodnim w 2014 roku dla działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest "Człowiek – najlepsza inwestycja". Dlatego w sposób szczególny promujemy inicjatywy zachęcające zarówno naszych beneficjentów, jak i partnerów  do podejmowania działań, które skupiają się na człowieku w różnych wymiarach: jako pracownika i jako pracodawcy, jako członka społeczeństwa, jako beneficjenta najnowszych osiągnięć nauki i technologii.

Potrzebę takich działań dostrzega również Wojciech Kuśpik, Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości S.A., organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który podkreślał gospodarcze znaczenie przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Jego zdaniem aby gospodarka w Polsce była konkurencyjna, swoje przewagi powinna budować  z uwzględnieniem zasad funkcjonowania i polityki UE. Środkiem prowadzącym do tego celu jest wspieranie tego, co w gospodarce innowacyjne – oparte na wiedzy, pomyśle i kreatywności. Idea ta powraca w unijnych programach, jest obecna od lat w działaniach PARP, a polscy przedsiębiorcy już okrągłą dekadę korzystają z możliwości, jakie stworzyła nasza akcesja do Unii Europejskiej.

Wśród gości obecni byli m.in. Jerzy Buzek, były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego; Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju; Dariusz Bogdan Wiceminister Gospodarki; Rafał Baniak, Wiceminister Skarbu Państwa.

Lista laureatów

Nagroda w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla firmy BALTON Sp. z o.o., za projekt „Wdrożenie do produkcji stentu wieńcowego pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem”. Pierwszy polski stent do bifurkacji pokryty polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy –olimus o nazwie Bioss. Stent Bioss  jest produktem o konstrukcji dopasowanej do anatomicznych kształtów naczynia krwionośnego, przeznaczony do leczenia zwężenia tętnicy wieńcowej w miejscu jej rozgałęzienia, uwalniający leki antyproliferacyjne, zmniejszające reakcję zapalną na ciało obce.

Wyróżnienie w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla Instytutu Chirurgii Cybernetycznej Sp. z o.o., za projekt „Wprowadzenie innowacyjnej na skalę światową usługi nieinwazyjnego usuwania guzów nowotworowych” Instytut Chirurgii Cybernetycznej powstał 4 lata temu w celu wdrożenia nieistniejącej wówczas w Polsce nowoczesnej nieinwazyjnej metody usuwania guzów nowotworowych metodą radiochirurgii z zastosowaniem urządzenia CyberKnife. W Centrum Cyberknife w Wieliszewie pod Warszawą, wybudowanym dzięki unijnym funduszom, leczenie przeszło już 200 pacjentów.

Wyróżnienie w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE MEDYCZNE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla Instytutu Jaskry Sp. z o.o., za projekt „Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu”

Nagroda w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ICT W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla firmy Transition Technologies S.A., za projekt „SeeingAssistant - aplikacja wspomagająca osoby niewidome”  - Aplikacja ta to grupa osobistych, wirtualnych asystentów, którzy z poziomu urządzenia mobilnego wspierają osoby niewidome w wykonywaniu codziennych czynności. Aplikacje zapewniają zaawansowane usługi lokalizacji i nawigacji, pozwalają poznać rozkład okolicy, umożliwiają rozpoznawanie kolorów, źródeł światła oraz posiadają funkcje elektronicznej lupy.

Wyróżnienie w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ICT W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla IOT Sp. z o.o. za projekt Cloud Your Car, który pozwala na zarządzanie flotą w zupełnie nowy i innowacyjny sposób, bez uciążliwej instalacji i długoterminowych kontraktów, dostępne dla każdego w dowolnym miejscu i czasie. 

Wyróżnienie w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ICT W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla firmy AudioTrip Sp. z o.o. za aplikację AudioTrip, audi przewodników umożliwiających atrakcyjne zwiedzanie różnych miejsc, w połączeniu m.in. z GPS czy technologią rozszerzonej rzeczywistości.

Nagroda w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ZARZĄDCZE” dla Centrum Monitorowania Opinii Internautów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za projekt SentiOne, największe centrum monitoringu opinii internautów w Europie Środkowej. W ciągu 2 lat firma rozwinęła się na 7 rynków zagranicznych i pozyskała ponad 500 międzynarodowych i lokalnych marek.

Wyróżnienie w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ZARZĄDCZE” dla Lab4motion Solutions Sp. z o.o. za innowacyjny, autorski system analizy zachowań ludzi w oparciu o obraz video, wykorzystywany w sieciach i centrach handlowych oraz przestrzeniach publicznych. Umożliwia podejmowanie decyzji o rzeczywiste dane. 

Nagroda w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla firmy Krynicki Recykling S.A. za projekt Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm. W ramach projektu opracowano technologię dającą możliwość produkcyjnego odzysku szkła o wielkości poniżej 10 mm, które stanowi aż 30% w masie szkła przeznaczonego do recyklingu i do tej pory stanowiło bezużyteczny odpad składowany na wysypiskach.

Wyróżnienie w kategorii „INNOWACYJNY PROJEKT - TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” dla Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., za projekt BioNanoPark, unikatowe centrum wdrożeniowe dla biznesu, nowoczesne, kompleksowo wyposażone laboratoria bio- i nanotechnologii przemysłowej oraz znakomita kadra naukowa prowadząca badania dla różnych branż gospodarki: spożywczej, chemicznej, medycyny, ochrony środowiska, farmacji, wojskowości. Nowe formuły kosmetyków, nowe leki, nanomateriały – BioNanoPark zmienia polski przemysł.

Nagroda w kategorii INNOWACYJNA INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU dla Akceleratora Innowacji NOT -  fundusz kapitału zalążkowego powołany przez Naczelną Organizację Techniczną oraz fundusz venture capital Satus. Celem działania AINOT jest pomoc właścicielom innowacyjnych pomysłów w ich wprowadzeniu na rynek. Akceleratora Innowacji NOT realizuje m.in. projekt „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”

Wyróżnienie w kategorii INNOWACYJNA INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU  dla Towarzystwa Amicus za projekt CREATIVEPOLAND, którego celem jest zwiększenie dynamiki rozwoju przemysłów kreatywnych poprzez stworzenie warunków do podnoszenia jakości współpracy wielosektorowej oraz kompetencji samych przedsiębiorców i instytucji publicznych wspierających ten sektor.

Wyróżnienie w kategorii INNOWACYJNA INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za projekt „Rozwój powiązania kooperacyjnego Waste-Klaster zmierzającego do podnoszenia standardów w branży gospodarki odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii”. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest instytucją zarządzającą od 19 lat Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, będącym miejscem powstawania i rozwoju innowacyjnych firm i technologii. Jedną z ważniejszych inicjatyw Parku jest idea stworzenia klastra zwiększającego efektywność w gospodarowaniu odpadami przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury oraz unikalnego know-how pochodzącego z uczelni. Owocna współpraca nauki z biznesem pod skrzydłami PPNT doprowadziła do powstania powiązania kooperacyjnego o nazwie Waste-Klaster. Przedsiębiorcy w ramach klastra mogą korzystać m.in. z usług nowoczesnego laboratorium chemicznego w zakresie szeroko pojętej analizy fizykochemicznej odpadów, unieszkodliwiania azbestu, przetwarzania odpadów czy zwiększania efektywności recyklingu.

 

Kategoria „Świadomy pracodawca” została wręczona po raz pierwszy. Celem nagrody było wyłonienie spośród naszych beneficjentów takich firm, które mimo spowolnienia gospodarczego inwestowała w swoich pracowników.

Nagroda główna w kategorii „Świadomy pracodawca” została przyznana Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego S.A. za realizację projektu Akademia Menadżera PKO Bank Polski. Wybrane szkolenia zostały najwyżej ocenione przez uczestników, projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę oraz największą liczbę osób.

Wyróżnienie zostało przyznane PGE - Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej postanawiała przyznać również nagrody specjalne firmom - swoim beneficjentom, którzy przez ostatnią dekadę rozwinęli swoje firmy przy udziale dotacji europejskich, nagrody specjalne otrzymali:

  • Fabryka Armatur Jafar SA
  • Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp.j.
  • Retech Sp. z o.o.

 

zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie 

id: 40197