parp-oagencji

Jak otrzymać
patronat PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działań PARP.

Patronaty PARP

 

W celu ułatwienia przygotowania w/w informacji prosimy skorzystać z Formularza Zgłoszeniowego o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez PARP.

W celu uzyskania patronatu należy, w szczególności:

 • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji PARP,
 • określić zakres przedsięwzięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne itp.),
 • opisać krótko działalność organizatora,
 • przedstawić program przedsięwzięcia (tematyka, miejsce, uczestnicy, czas trwania imprezy),
 • określić grupę docelową/odbiorców przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników,
 • poinformować o kwestiach finansowych przedsięwzięcia (kosztach uczestnictwa, dofinansowania imprezy, sponsorach itp.),
 • wskazać świadczenia promocyjne na rzecz PARP wynikające z objęcia patronatem wydarzenia.

PARP oferuje organizatorom imprez objętych patronatem następujące formy promocji:

 • zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w serwisie internetowym PARP;
 • zamieszczenia odnośnika strony internetowej organizatora przedsięwzięcia, na której znajdują się informacje dotyczące wydarzenia lub do strony internetowej przedsięwzięcia;
 • rozesłania drogą elektroniczną przez PARP, informacji o organizowanym przedsięwzięciu;
 • uzyskania materiałów informacyjnych o PARP i programach realizowanych przez PARP w wersji elektronicznej oraz bezpłatnych materiałów informacyjnych PARP w zależności od ich dostępności;

UWAGA! Udział w wydarzeniu przedstawiciela PARP i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Dodatkowe informacje

 

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesyłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Departament Komunikacji i Marketingu
 • ul. Pańska 81/83
 • 00-834 Warszawa

Organizator, który otrzymał patronat PARP, ma prawo do wykorzystania logo PARP w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.


 Dokumenty do pobrania
   Formularz zgłoszeniowyDownload this file (Formularz zgłoszeniowy_NL.doc).doc70 kB pobierz
Nazwa Przedsięwzięcia  Organizator  Termin i Miejsce  Strona www 
Bądź sobą także w biznesie! XI Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet  Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet  22 listopada 2017 Warszawa http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl  
Białoruskie Forum Gospodarcze- Dobrosąsiedztwo Polsko - Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa 14-15 listopada 2017 http://www.pbihp.pl
Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Częśći Motoryzacyjnych 8-9 listopada 2017
Warszawa
http://sdcm.pl/
Laur Innowacyjności Naczelna Organizacja Techniczna listopad - grudzień 2017  
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Konkurs "Teraz Polska Promocja i Rozwój" 31 października -
6 grudnia 2017
http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja 
Konkurs Dobry Wzór Instytut Wzornictwa Przemysłowego 26 października -
3 grudnia 2017
http://www.iwp.com.pl
Masters and Robors (SingularityU Warsaw Chapter) Fundacja Digital University 26-28 października Warszawa http://mastersandrobots.tech/ 
Konkurs 100 % Polski Produkt PMPG Polskie Media 30 września 2017

http://polski-produkt.dorzeczy.pl

Konkurs Technotalenty Fundacja Technotalenty 12 września 2017 http://technotalenty.pl/konkurs
Baltic Challenge Summit Europejska Agencja Kosmiczna 12-14 czerwca 2017 http://balticchallenge.eu/en_GB/baltic-summit-2017-2/
Polishopa Design Thinking Conference Shopa Design Thinking Workspace 5 - 6 czerwca 2017 Bydgoszcz http://polishopa.pl/
BE OPEN - Zobacz biznes z perspektywy jutra Fundacja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet 31 maja 2017 Warszawa http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/
Orły Wprost 2017 PMPG Polskie Media SA kwiecień - listopad 2017 http://orly.wprost.pl/
Dni Przedsiębiorczości Poznań Miasto Poznań 26-28 kwietnia 2017 Poznań http://www.poznan.pl/mim/pdp/
Explory Fundacja Zaawansowanych Technologii 26 kwietnia 2017 Warszawa http://www.fzt.org.pl/
EOVation Warsaw Kapitech Sp. z.o.o. 22-23 kwietnia 2017 Warszawa http://www.kapitech.pl/
Forum Chemika 2017 Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" 23 marca 2017 Szczecin http://zielonachemia.eu/
Konkurs Innowator Śląska Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju luty - grudzień 2017 http://gapr.pl/pl/top/innowator_
Krajowa Liga Innowacji Instytut Sobieskiego luty - grudzień 2017  
Konkurs Sposób na Sukces Centrum Doradztwa Rolnieczego w Brwinowie listopad 2016 - kwiecień 2017 http://www.cdr.gov.pl/
Program Youth Business Poland Fundacja Inkubator Technologiczny wrzesień 2016 - kwiecień 2017 http://ybp.org.pl/
Rzeszowskie Forum Technologii w Medycynie Stowarzyszenie Klaster Technologii w Medycynie 17 października 2017, Rzeszów http://technomed.prz.edu.pl/index.php/aktualnosci
Lider Przedsiębiorczości Roku 2017 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 25 października 2017 Warszawa http://www.fund.org.pl/

 

 

Jak otrzymać patronat PARP?

 POIG

poig.parp.gov.pl


Portal poświęcony tematyce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.
 PO KL

pokl.parp.gov.pl


Portal zawierajacy tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Działania realizowane w ramach PO KL koncentrują się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia.
 PO RPW

porpw.parp.gov.pl


Portal dotyczący tematyki Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem Programu PO RPW jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych.
 ISR

www.isr.parp.gov.pl


Na portalu Instrumentu Szybkiego Reagowania (ISR), znajdują się informacje, w jaki sposób firma może uzyskać pomoc w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Pomoc polega na identyfikacji zagrożeń, opracowaniu diagnozy zastanego stanu, kompleksowej analizie prowadzącej do stworzenia Planu Rozwoju oraz wdrożeniu i realizacji działań przewidzianych w Planie Rozwoju. Na portalu znajdują się również informacje o terminach naboru do usługi oraz wyniki badań z monitoringu gospodarki i zachodzących zmian.
 PPP

ppp.parp.gov.pl


Strona Partnerstwo Publiczno-Prywatne stanowi źródło wiedzy na temat obowiązujących dla tej formuły regulacji prawnych oraz źródło informacji o polskich dobrych praktykach w tym obszarze. Poza funkcją informacyjną strona pełni również funkcję rekrutacyjną – za jej pośrednictwem można zgłaszać uczestnictwo w seminariach regionalnych poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. 
KSU

www.ksu.parp.gov.pl


Strona prezentuje informacje nt. Krajowego System Usług dla MSP, który skupia organizacje świadczące  usługi dla przedsiębiorców i osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej. Na stronie można znaleźć m.in. adresy regionalnych punktów informacyjno-doradczych dla małych i średnich przedsiębiorców, ośrodków Krajowej Sieci Innowacji, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także informacje o usługach pilotażowych – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, optymalizacja kosztów, prawo ochrony środowiska.
 EEN

www.een.org.pl


Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom m.in. działania informacyjne i doradcze
z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE, a także pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii.
 CIP

www.cip.gov.pl


Strona jest najlepszym źródłem informacji o Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), którego zadaniem jest m.in. wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
(w tym ekoinnowacji), zapewnienie lepszego dostępu MŚP do finansowania oraz wspomaganie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Akademia PARP

www.akademiaparp.gov.pl


Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiający dostęp do bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem portalu jest upowszechnienie dostępu do zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą.
 Telepraca

www.telepraca.gov.pl


Portal jest źródłem wiedzy na temat zdalnej formy zatrudnienia jaką jest TELEPRACA. Można na niej znaleźć informacje dotyczące szkoleń oraz doradztwa realizowanych w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorstw Telepraca II”, informacje dot. tzw. pigułek wiedzy - czyli multimedialnych szkoleń e-learningowych, aspektów prawnych i wiele innych przydatnych informacji związanych z Telepracą.  
 Inwestycja w kadry

www.inwestycjawkadry.pl


Portal zapewnia bezpłatny i szybki dostęp do aktualnej oferty szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników polskich przedsiębiorstw. Portal zawiera kilkanaście tysięcy ofert szkoleniowych dofinansowywanych ze środków EFS oraz komercyjnych, które są na bieżąco aktualizowane.  Portal to nie tylko wyszukiwarka szkoleń i studiów, ale także miejsce wymiany opinii i ocen nt. różnych form kształcenia.
 Bilans kapitału ludzkiego

www.bkl.parp.gov.pl


Na stronie znajdują się wyniki cyklicznych badań na temat poszukiwanych przez pracodawców kompetencji pracowników. Portal umożliwia samodzielną analizę danych zarówno w podziale regionalnym jak również w skali całego kraju. Udostępnione raporty z analizy danych będą odpowiadały na pytania o kompetencje osób pracujących, o kwalifikacje absolwentów szkół średnich i uczelni, a także osób bezrobotnych w kontekście potrzeb przedsiębiorców.
 planowanie strategiczne

biznesdlaedukacji.parp.gov.pl


Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w projekcie systemowym PARP „Biznes dla edukacji”, prezentowane są opinie ekspertów HR oraz analizowane wyniki badań z obszaru rynku pracy, szczególnie w kontekście niedopasowania kompetencyjnego pracowników do potrzeb pracodawców. Portal dostarcza także wskazówek, jak stworzyć program edukacyjny odpowiadający na konkretne potrzeby firmy.
Portal Wspieramy e-Biznez 

www.web.gov.pl


E-biznes bez tajemnic! to portal PARP dla społeczności polskiego e-biznesu, informujący o dotacjach z UE na e-usługi i technologie Business to Business. www.web.gov.pl pozwala stworzyć profil firmy i zaprezentować jej ofertę. Jest platformą wymiany informacji w dziedzinie e-usług i technologii B2B.
Portal Innowacji

www.pi.gov.pl


Portal Innowacji jest źródłem wiedzy na temat wspierania innowacyjności i transferu technologii. Można w nim znaleźć informacje dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a także programów wspierających innowacyjność.
Portal Innowacji

www.ksu.parp.gov.pl


Na Portalu Krajowej Sieci Innowacji KSU, znajdziesz informacje, gdzie Twoja firma może uzyskać analizę potrzeb i możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych a także obsługę procesu wprowadzania nowych technologii (audyt technologiczny i transfer technologii).  22 ośrodki KSI KSU są wyspecjalizowane w proinnowacyjnym doradztwie, ich oferta adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Portal Innowacji

www.e-punkt.gov.pl


Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-punkt” powstał na podstawie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym w celu świadczenia pomocy informacyjnej i doradczej usługodawcom i usługobiorcom w zakresie praw i obowiązków umownych, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur.

Small Business Act dla Europy

25 czerwca 2008 r. został opublikowany Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Think Small First, a Small Business Act for Europe”. Celami „Small Business Act for Europe” są: poprawa podejścia politycznego do przedsiębiorczości, trwałe wpisanie zasady „najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” w kształtowanie polityki począwszy od opracowywania przepisów, a kończąc na usługach publicznych, oraz wspieranie rozwoju MSP. SBA jest uznaniem kluczowej roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
i propozycją spójnej strategii wobec nich, czego wyrazem jest 10 zasad, służących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu wspólnotowym i krajowym oraz konkretne propozycje legislacyjne UE.

Zasady tworzenia i realizowania polityki zgodnie z SBA:

 • Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana.
 • Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę.
 • Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „Najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MSP.
 • Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MSP: ułatwienie MSP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MSP.
 • Ułatwianie MSP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych.
 • Pomaganie MSP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.
 • Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MSP i wszelkich form innowacji.
 • Umożliwienie MSP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości.
 • Zachęcanie i wspieranie MSP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków.


Rozwiązania legislacyjne proponowane przez SBA:

 • ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące pomocy państwa (GBER) – przyjęte przez Komisję Europejską 6.08.2008 r., obowiązuje do końca 2013 r.,
 • rozporządzenie ustanawiające statut europejskiej spółki prywatnej (SPE[1]) - raport n.t. SPE przyjęty przez Parlament Europejski 9.03.2009 r., w procesie konsultacji,
 • dyrektywa w sprawie obniżonych stawek VAT - porozumienie przyjęte przez Radę ECOFIN 10.03.2009 r., Dyrektywa Rady 2009/47/WE z 5.05.2009 r. obowiązuje od 1.06.2009 r.,
 • modernizacja, uproszczenia i zharmonizowanie istniejących zasad dotyczących faktur VAT w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw – propozycja Dyrektywy Rady UE zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE przyjęta przez KE 28.01.2009 r., jest tematem dyskusji grupy roboczej Rady UE,
 • zmiana dyrektywy 2000/35/WE w sprawie opóźnień w płatnościach, mająca na celu zagwarantowanie, by MSP terminowo otrzymywały zapłatę w ramach wszelkich transakcji handlowych – propozycja przyjęta przez Komisję Europejską 8.04.2009 r., od maja 2009 jest tematem dyskusji grupy roboczej Rady UE.


23 lutego 2011 r. Komisja Europejska opublikowała Przegląd SBA, który jest raportem z implementacji założeń SBA. Raport wskazuje na następujące postępy w realizacji SBA:

 • 100 tys. MSP skorzystało z instrumentów finansowych w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, co pozwoliło na stworzenie ponad 100 tys. miejsc pracy.
 • Zgodnie z dyrektywą w sprawie opóźnień w płatnościach organy publiczne są obecnie zobowiązane do dotrzymywania 30-dniowego terminu płatności na rzecz dostawców, co korzystnie wpływa na przepływy pieniężne przedsiębiorstw.
 • W większości państw członkowskich znacznie ograniczono czas i koszt założenia firmy – średnia UE dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tym względem spadła z 12 dni i 485 euro w 2007 r. do 7 dni i 399 euro w 2010 r.
 • Dzięki usprawnieniu procedur internetowych i możliwości składania wspólnych ofert ułatwiono MSP uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych.
 • Nowy ośrodek UE dla MSP w Chinach pomaga MSP wchodzącym na chiński rynek.


Przegląd poza oceną dotychczasowych osiągnięć proponuje dalsze działania w szeregu obszarów priorytetowych:

 • Większa dostępność finansowania inwestycji i wzrostu MSP – wzrost dostępności gwarancji kredytowych dla MSP, poprawa dostępu do rynków kapitału podwyższonego ryzyka, umożliwienie bankom łatwego korzystania z pożyczek EBI i instrumentów UE na rzecz finansowania MSP.
 • Inteligentne uregulowania MSP – poprawa stanowienia prawa UE dzięki wprowadzeniu „testu MSP” dla projektów regulacji, rozwój pojedynczych punktów kontaktowych dla ułatwienia procedur administracyjnych, ograniczenia nadmiernie rygorystycznego przekładania wymogów dyrektyw UE na akty prawa krajowego.
 • Pełne wykorzystanie jednolitego rynku – wprowadzenie jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych, środki ułatwiające transgraniczne odzyskiwanie wierzytelności, zwiększenie dostępności norm i nadanie im charakteru bardziej sprzyjającego MSP, wytyczne dla MSP dotyczące wskazywaniu miejsca pochodzenia.
 • Pomoc MSP w sprostaniu wyzwaniom globalizacji i zmiany klimatu – wsparcie dla MSP prowadzących działalność na rynkach poza UE, strategia na rzecz klastrów i sieci o globalnej konkurencyjności, działania w zakresie regionalnego transferu wiedzy pomiędzy ekspertami w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska.


Należy zauważyć, że Przegląd KE wskazuje wybrane działania podjęte przez Polskę jako przykład praktyk do naśladowania, m.in. usługi świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług prowadzonego przez PARP, czy dostępu do środków finansowych za pośrednictwem Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

23 listopada 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła raport definiujący nowe podejście do ograniczania barier regulacyjnych dla MSP – Report from the Commission to the Council and the European Parliament: Minimizing regulatory burden for SMEs Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises. Komisja ma wyłączać mikroprzedsiębiorstwa z uregulowań UE lub wprowadzać specjalne rozwiązania ograniczające bariery tego typu. Raport przedstawia listę inicjatyw tego typu już podjętych lub rozpatrywanych do wdrożenia w przyszłości. Komisja podkreśla również, że w większym niż dotychczas stopniu będzie brała pod uwagę wkład MMSP przy tworzeniu prawa w UE.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości włącza się poprzez swoje działania w realizację zasad SBA w Polsce. Szczegóły dotyczące zaangażowania PARP we wdrażanie SBA znajdują się na poniższej prezentacji.


Dokumenty do pobrania:

 • Działania PARP na rzecz realizacji Small Business Act – prezentacja (pobierz plik)
 • Stanowisko Rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Think Small First, a Small Business Act for Europe” (SBA) (pobierz plik)
 • Komunikat Komisji Europejskiej „Think Small First, a Small Business Act for Europe” (SBA) (pobierz plik)
 • SBA Action Plan (pobierz plik)
 • Report on the implementation of the SBA (pobierz plik)
 • Report “Minimizing regulatory burden for SMEs Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises” (pobierz plik)
 • Wspólny list Polski, Wlk. Brytanii, Włoch, Niemiec (pobierz plik)
 • Polski non-paper dotyczący przeglądu SBA – 07.2010 (pobierz plik)
 • Przegląd SBA (SBA Review), 23.02.2011 (pobierz plik)
 • Stanowisko Rządu RP dot. SBA Review (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2012 (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2010-2011 (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2009 (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2008 (pobierz plik)


Więcej informacji n.t. SBA (link)