27 lutego 2018 roku PARP uruchomiła Centrum Rozwoju MŚP – jeden z projektów ujętych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To marka, pod którą PARP będzie oferowała małym i średnim firmom usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze oraz kooperacyjne. Uzupełni to dotychczasową ofertę Agencji związaną z udzielaniem dotacji.

Agencja rozwija usługi i instrumenty finansowe dla MŚP w ścisłej koordynacji z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju.

Misją Centrum Rozwoju MŚP jest „Inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. Realizację tych planów ułatwi zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak wykłady internetowe, webinaria, szkolenia e-learningowe, czaty z ekspertami. Już dzisiaj z transmisji internetowych seminariów organizowanych przez Agencję korzysta kilka tysięcy firm rocznie.

Centrum zintegruje oferowane już przez Agencję usługi informacyjne, doradcze i kojarzenia przedsiębiorców oraz będzie sukcesywnie wprowadzać nowe. Już dziś w ofercie Centrum jest np. usługa dla firm polegająca na ocenie ich zdolności do absorbcji innowacji prowadzona za pomocą narzędzi Innovation Health Check oraz IMP³rove. PARP prowadzi usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu, finansowania działalności gospodarczej. Wkrótce uruchomiony zostanie również program adresowany do osób zarządzających procesem wdrażania innowacji w MŚP i dużych firmach. Centrum będzie wspierać też proces sukcesji w firmach rodzinnych oraz oferować szkolenia w zakresie zarządzania MŚP. Działalność Centrum będzie finansowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, grantów unijnych oraz z budżetu państwa.

Utworzenie Centrum Rozwoju MŚP jest związane z podziałem zadań pomiędzy instytucjami należącymi do grupy instytucji rozwojowych Polskiego Funduszu Rozwoju (poza PARP należą do niej sam Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu). W ramach grupy, PARP jest odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości w aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym. Agencja swoje usługi oraz instrumenty finansowe dla MŚP oferuje w koordynacji z instytucjami Grupy PFR.

Widocznym znakiem tej współpracy jest przyjęcie przez PARP nowego logotypu. Wprowadzony 27 lutego br. logotyp stopniowo będzie zastępował dotychczasowe logo Agencji.

PARP GrupaPFR

id: 49990