Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do współpracy w charakterze eksperta ds. weryfikacji materiałów szkoleniowych.

PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt szkoleniowo-doradczy pt. „Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem”. Celem ogólnym usługi jest zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców w zakresie uwzględnienia kwestii środowiskowych w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz funkcjonowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych działań tego projektu jest usługa szkoleniowo-doradcza. Jej wykonawca będzie systematycznie przygotowywał pakiety szkoleniowe, które składać się będą z:

1)      programów warsztatów zawierających informacje nt.:

  1. podziału na sesje warsztatowe (zamknięte bloki tematyczne),
  2. czasu trwania każdej sesji,
  3. narzędzi i metod wykorzystywanych w czasie trwania poszczególnych sesji,
  4. szczegółowych celów, jakie w ramach każdej sesji mają zostać osiągnięte,

2)      materiałów warsztatowych składających się z:

  1. wydruku prezentacji,
  2. rozwinięcia zagadnień poruszanych na sesjach,
  3. opisu ćwiczeń,
  4. zbioru pytań testowych. 

 

Jeden pakiet zawiera około 60 stron.

Ocena ww. pakietów odbywać się będzie w oparciu o listę sprawdzającą, która stanowi zał. nr 1 do załączonego wzoru umowy. We wzorze umowy znajdują się również informacje nt. wszystkich wymagań związanych z oceną oraz system dokonywania płatności.

Na chwilę obecną nie można określić ilości pakietów szkoleniowych do weryfikacji. Ich ilość i zakres merytoryczny będzie uzależniony od, przygotowywanej przez wykonawcę dla każdego przedsiębiorstwa, analizy potrzeb z zakresu zarządzania środowiskiem. Tak więc nie jest to jednorazowa weryfikacja lecz propozycja współpracy przez dłuższy czas.

Wstępna lista tematów załączona jest poniżej.

W przypadku zainteresowania ww. propozycją bardzo proszę o przesłanie swojego CV
oraz przedstawienie oferty cenowej (cena brutto za weryfikowanie jednego pakietu) do
07.07.2010 roku do godziny 16:00 (środa) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy wyborze eksperta wzięte będą pod uwagę następujące czynniki:

- doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska,

- doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony środowiska,

- zaoferowana cena

- możliwość wystawiania faktur VAT.

Lista sprawdzająca (pobierz plik)

Tematy szkoleniowe (pobierz plik)

Umowa (pobierz plik)

 

id: 16288