Szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego poprowadzi doktor nauk ekonomicznych w zakresie Zarzadzania dr Łukasz Sienkiewicz Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz problematyce rynku pracy oraz m.in. w pomiarze kapitału ludzkiego.

Narzędzie Kapitału Ludzkiego (NKL) jest aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

NKL pozwala na:
• dokonanie diagnozy kapitału ludzkiego  przedsiębiorstwa,
• zmierzenie wartość kapitału ludzkiego firmy, 
• wzbogacenie działu kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne rozwoju kapitału ludzkiego w powiązaniu z krótko- oraz długoterminowymi celami firmy,
• lepszą kontrolę kosztów personalnych,
• poznanie mocnych stron i szans rynkowych firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom,
• sprawdzenie reluztatów podjętych działań dowiesz się,
• porównanie wyników ze średnimi wynikami wszystkich przedsiębiorstw - benchmarking.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Wybierz wydarzenie:

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość :

* Telefon (wraz z nr. kier.) :

* Email :

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: dwa + dwa =

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych osobowych wizerunkowych do celów:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom, kontrolującym i nadzorującym PARP. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów.Wyślij formularz

 

   Zaproszenie NKLDownload this file (zaproszenie NKL.pdf).pdf1714 kB pobierz
id: 49719