Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowania 2014-2020 otrzymała kwotą 3,6 mld euro na poszczególne programy operacyjne (PO IR - 1,9 mld euro , PO PW – 1,6 mld euro, PO WER – 90 mln euro), które rozdzielane będą w postaci wsparcia finansowego w następujących obszarach:

1. Rozwój Proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw:

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
Bony na innowacje dla MŚP,
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
Ochrona własności przemysłowej.

2. Inwestycje w innowacje:

Badania na rynek,
Wzór na konkurencję,
Wdrażanie innowacji przez MŚP.

3. Rynek start-upowy:

Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter,
Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest,
Fundusz Pożyczkowy Innowacji,
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock;
Polskie Mosty Technologiczne,
Platformy startowe dla nowych pomysłów,
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

4. Internacjonalizacja:

Polskie Mosty Technologiczne,
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.PL,
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
Internacjonalizacja MŚP.

5. Infrastruktura dla rozwoju:

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP,
Infrastruktura drogowa.

6. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji:

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - INNO_LAB.

7. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki:

Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

8. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw:

Zamówienia publiczne dla MŚP,
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw.

9. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników

Baza Usług Rozwojowych.

id: 48209