25 czerwca 2014r w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, ministerstw, a także instytucji otoczenia biznesu.

Konferencję otworzyła Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jest to projekt, nad którym pracowaliśmy od kilku lat, zastanawiając się jak wspomóc rozwój polskich firm – mówiła Pani Prezes. - Mamy w Polsce 1 milion 800 tysięcy firm, co daje nam 6 miejsce w Europie. 97 procent naszych firm należy do sektora MSP. Polskie firmy są słabsze, wolniej się rozwijają. Naszym celem jest pomoc w przyspieszeniu ich rozwoju. Aby firmy mikro szybciej przechodziły w małe, małe w średnie...

Obecnie mikro i małe firmy rzadko sięgają po finansowanie zwrotne.  Powody są różne. Najczęściej jednak wynika to z tego, iż polskie firmy nie postrzegają obecnie sektora bankowego, jako wsparcia szybkiego rozwoju. Powodami są m.in. niechęć do zadłużania, koszty takiego wsparcia, czy brak oferty dostosowanej do możliwości i potrzeb, szczególnie firm mikro, a także tych działających na rynku krótko, nie dłużej niż dwa lata.

- W kolejnej perspektywie unijnej 2014-20 będzie mniej dotacji, a więcej instrumentów refinansowych – podkreśliła Prezes PARP. - Dlatego postanowiliśmy przygotować taki projekt, który pomoże zainteresowanym firmom w dostępie do finansowania.

Projekt będzie działał do marca 2015 roku. W jego ramach z usług doradczych, świadczonych przez 13 podmiotów wsparcia, będzie mogło skorzystać 1000 firm, głównie mikro i małych. W projekcie biorą też udział cztery instytucje finansowe, które przygotują specjalne oferty.

- Jeśli projekt się sprawdzi ,może być kontynuowany – dodała Prezes Agencji.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich zapewniał, iż banki są zainteresowane wspieraniem MSP.

- Sektor bankowy w Polsce co roku udziela od kilku do kilkunastu milionów kredytów. Głównie osobom indywidualnym, ale często są to środki dla wsparcia mikro i małych firm. 160 milionów złotych zaangażowanych jest w MSP – mówił Prezes. - Gospodarka potrzebuje odpowiedniej ilości środków. Ani za dużo, ani za mało. Cały czas jest jednak tak, że ogromna część polskich przedsiębiorców nie korzysta z kredytów. I ja tego nie potępiam. W innych krajach z tego wsparcia firm korzysta się jednak znacznie chętniej. Aby to zmienić, z korzyścią dla polskich firm, konieczne jest wzajemne zrozumienie. Potrzebne jest dobre, spokojne współdziałanie sektora finansowego z przedsiębiorcami, aby polska gospodarka mogła się dobrze rozwijać.

Ryszard Petru – ekonomista i Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, podkreślał, jaki postęp zrobiły polskie firmy od 1989 roku, ale też zaznaczał znaczenie aktywów, któe w Polsce – w porównaniu do Europy Zachodniej – są wciąż niewielkie.

- Nasze aktywa są bardzo małe, jest trudniej niż w krajach zachodniej Europy. Są jednak bardzo fajne perspektywy, możliwości rozwoju. 80 procent polskiego PKB to zasługa firm z sektora MSP i jego rola będzie nadal rosła – mówił. - Od 2002 roku polskie firmy średnio mają zyski i z kwartału na kwartał są one wyższe. Kondycja firm jest doba. Mają zgromadzony kapitał. Wiele wskazuje na to, że z każdym  kwartałem 2014 roku gospodarka będzie przyspieszać, a 2015 może być naprawdę bardzo dobry. Ten projekt realizowany jest w najlepszym momencie. To szansa na przyspieszenie rozwoju mikro i małych firm, poprzez przerwanie zaklętego kręgu dostępu do sektora bankowego.

Chodzi zarówno o dostosowanie ofert do potrzeb MSP, jak i przekonanie przedsiębiorców do korzystania z tej formy wsparcia finansowego.

Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zaznaczył, iż ta inicjatywa jest niezwykłej wagi, zwłaszcza w polskich realiach.

- Polskie firmy nie przywykły do korzystania z instrumentów finansowych. Są konserwatywne i nieufne - wyjaśniał. - To się jednak zmienia. Otwierają się na świat, dywersyfikują źródła przychodów. Wchodzą na rynki afrykańskie, azjatyckie czy amerykańskie. Inwestują w swoją markę, doceniają iż jest to wartość. Chcą się rozwijać.

Andrzej Arendarski podkreślił, że polskie firmy liczą na wsparcie, ale dotychczas formą, z której najchętniej chciały korzystać były bezzwrotne dotacje czy granty.

- Lepsze, zdecydowanie zdrowsze dla firmy i dla rynku są jednak formy zwrotne. Mikro i małe firmy unikały tych form ze względu na skomplikowane procedury, wysokie koszty czy też obaw przed zadłużeniem. Brakowało też informacji. Ten projekt ma szansę to zmienić. Tym bardziej, że większość firm z sektora MSP szuka kapitału do 100 000 zł.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu PARP Mariola Misztak-Kowalska zaprezentowała główne założenia projektu „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”. Dyrektor przedstawiła zakres usługi, określiła warunki jakie należy spełnić aby zostać klientem w projekcie i omówiła korzyści płynące dla uczestników projektu.

- Z naszych badań jasno wynikało, iż oferta sektora finansowego jest niedostosowana, szczególnie do potrzeb najmniejszych firm i tych dopiero startujących, a koszt kapitału jest dla nich nie zaakceptowania. Nie jest jednak tak, że nic nie da się zrobić. Sektor finansowy zauważa, że mikro i małe firmy są ważne. Mogą dla nich dostosować ofertę. My finansujmy usługę doradczą – mówiła.

W ramach projektu mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z usług doradztwa. 13 podmiotów wsparcia pomoże przygotować się do ubiegania się o finansowanie. Oferty przygotowały 4 instytucje finansowe. Zostały dostosowane do potrzeb MSP nie tylko poprzez obniżkę marży czy oprocentowania,   ale też poprzez uproszczenie procedur.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie 

id: 41367