10 kwietnia w Rzeszowie odbyło się  pierwsze spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - Platformy startowe dla nowych pomysłów.

W spotkaniu wzięli udział wiceminister Inwestycji i Rozwoju,Adam Hamryszczak i wiceprezes PARP, Nina Dobrzyńska.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny dla pomysłodawców innowacji z potencjałem biznesowym. W ramach konkursu zostanie wyłonionych kilka Platform, czyli partnerstw wyspecjalizowanych ośrodków działających jako operatorzy programu. Każda z nich będzie zlokalizowana w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Z ich wsparcia będą mogli skorzystać początkujący przedsiębiorcy chcący zamienić swoje pomysły w innowacyjne produkty lub usługi w Polsce Wschodniej.

 – Celem platformy jest wyłuskanie diamentów wśród całej burzy pomysłów. W pilotażu było 2,5 tys. wniosków więc potencjał jest ogromny. Platforma ma pomóc we wszechstronny sposób młodej firmie, w sposób mentorski, księgowy i prezentacyjny, po to żeby pomóc wykrystalizować pomysł, tak aby nadawał się na rynek – powiedziała wiceprezes PARP, Nina Dobrzyńska.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z kryteriami naboru, zasadami składania i uzupełniania wniosków oraz samym wnioskiem o dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie ośrodki innowacji, które posiadają zasoby, potencjał do świadczenia wyspecjalizowanych usług dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz strategię rozwoju ich działalności. W partnerstwie, które zostanie utworzone przez każdą z wybranych Platform startowych, powinna uczestniczyć minimum jedna uczelnia z Polski Wschodniej, inwestor prywatny, średnie lub duże przedsiębiorstwo oraz inne wyspecjalizowane podmioty oferujące usługi w zależności od potrzeb inkubowanych startupów. Jednym z zadań Platform jest budowanie i rozwijanie lokalnych ekosystemów wsparcia przedsiębiorczości start-upowej przy współpracy np. z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami zdolnymi podnosić atrakcyjność warunków zakładania i prowadzenia biznesu.

Budżet tegorocznego konkursu wynosi 130 mln zł. Ośrodki innowacji chcące realizować kilkuletnie programy inkubacyjne w Polsce Wschodniej będą mogły składać aplikacje od 30 kwietnia do 14 czerwca 2018 r.

W pilotażowej odsłonie programu wybrane przez PARP w 2016 r. trzy Platformy startowe otrzymały blisko 2,5 tys. zgłoszeń innowacyjnych pomysłów. Do swoich programów inkubacyjnych Platformy zaprosiły 210 pomysłodawców, z których ponad setka otrzymała od PARP dotacje do 800 tys. zł na dalszy rozwój działalności.

 

  Uczestnicy-spotkania-informacyjnego-Platform_Startowych  Uczestnicy-spotkania-informacyjnego-Platform-startowych  Uczestnicy-spotkania-podczas-rozmw-w-kuluarach 

Autor zdjęć: Adrian Pruchnik (adrianpruchnik.pl)

id: 50053