Konferencja  „Każdy pracownik jest ważny. Jak skutecznie dla rynku pracy wspierać rozwój zawodowy pracowników o niskich kwalifikacjach?” odbyła się 8 marca 2010 w Warszawie. Organizatorem i pomysłodawcą konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach konferencji po raz pierwszy swoją premierę miały wyniki reprezentatywnych badań pracowników o niskich kwalifikacjach zrealizowane na zlecenie PARP przez Pentor Research International oraz firmę Ecorys.

Badanie jest częścią projektu szkoleniowo-doradczego, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej pracowników o niskich kwalifikacjach i poprawa ich pozycji na rynku pracy.

Obok wyników badań zaprezentowane zostały doświadczenia psychologów, trenerów oraz praktyków działów HR. Pozwoliło to problematykę osób o niskich kwalifikacjach  pokazać zarówno z perspektywy społecznej, psychologicznej jak również biznesowej.. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje case study - projektów HR, realizowane przez firmy: RWE Polska, Pfleiderer Grajewo oraz Warsaw Airport Services.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Prezentowana tematyka skupiła grono blisko 100 uczestników: pracodawców, praktyków działów HR, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu, doradców zawodowych, dziennikarzy oraz przedstawicieli świata nauki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów konferencji:

  1. Jacek Szut: Kim są pracownicy o niskich kwalifikacjach? Prezentacja wyników badań. (pobierz plik)
  2. Jacek Szut/Iwona Kania: Jakie są potrzeby rozwojowe i kierunki szkoleń pracowników o niskich kwalifikacjach? (pobierz plik)
  3. Tomasz Jamroziak: Z perspektywy biznesu - praca z pracownikami o niskich kwalifikacjach. (pobierz plik)
  4. Beata Kita: Z perspektywy psychologa – praca z pracownikami o niskich kwalifikacjach. (pobierz plik)
  5. Ewa Górska: Z perspektywy praktyka - pracownicy o niskich kwalifikacjach w firmie RWE Polska. (pobierz plik)
  6. Przemysław Walczak: Z perspektywy praktyka – proces szkoleń pracowników o niskich kwalifikacjach w firmie Pfleiderer Grajewo. (pobierz plik)
  7. Magda Chmara – Łabędzka: Z perspektywy praktyka - pracownicy o niskich kwalifikacjach – problem czy szansa? Rozwój zawodowy pracowników o niskich kwalifikacjach w firmie Warsaw Airport Services. (pobierz plik)
id: 14753