W nawiązaniu do komunikatów z dnia 16 i 23 grudnia 2014r. oraz 9 stycznia 2015r. dotyczących konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za zgłoszone uwagi/komentarze.

Poniżej przedstawiamy zestawienie nadesłanych uwag do poszczególnych części systemu RUR wraz ze stanowiskiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych pobierz plik
  2. Karta Podmiotu pobierz plik
  3. Karta Usługi pobierz plik
  4. System Oceny Usług Rozwojowych pobierz plik
  5. Podręcznik weryfikacji pobierz plik

Kwestie dotyczące praw autorskich oraz polityki ochrony danych osobowych wymagają dalszych konsultacji z Instytucją Zarządzającą POWER i nie zostały umieszczone w powyższych zestawieniach.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna wersja Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami zostanie udostępniona w terminie późniejszym.

id: 45798