Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie poinformować o zakończeniu procesu testowania systemu informatycznego do obsługi Rejestru Usług Rozwojowych. W ciągu zaledwie 3 miesięcy strona testowa Rejestru została wyświetlona ponad 30 tysięcy razy, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu ze strony potencjalnych użytkowników. W tym czasie z udostępnionej wersji Rejestru skorzystało prawie tysiąc aktywnych użytkowników, założonych zostało ponad 400 profili podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ponad 100 profili uczestników instytucjonalnych.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w testowaniu. Zgłoszone przez Państwa uwagi nie pozostały bez wpływu na ostateczny kształt systemu informatycznego obsługującego Rejestr Usług Rozwojowych. Jednocześnie informujemy, że Rejestr w wersji testowej nadal znajdować się będzie pod adresem https://testrur.parp.gov.pl. Tym samym pozostawimy potencjalnym użytkownikom możliwość zapoznania się z jego pełną funkcjonalnością. Należy jednak zaznaczyć, że ew. uwagi dot. funkcjonalności systemu zgłaszane na tym etapie nie będą uwzględnione, co ma związek z przygotowaniami do uruchomienia produkcyjnej wersji systemu.

 

id: 48397