Porażka to nieodłączna cecha prowadzenia biznesu. O tym, że warto pomagać przedsiębiorcom podnieść się po porażce mówi Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju, omawiając założenia Polityki Nowej Szansy na konferencji inaugurującej międzynarodowy projekt wsparcia przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Jak ważna dla przedsiębiorców jest uzyskana w odpowiednim momencie pomoc i co uratowanie przedsiębiorstwa od upadku oznacza dla gospodarki przekonują realizatorki projektu Early Warning Europe - Eleni Stecka z Fundacji Firmy Rodzinne i Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

id: 49488