ORGANIZATOR:
PATRONAT HONOROWY:
ORGANIZATOR:

Minister Gospodarki

Jeszcze do 10 października br. trwa nabór prac magisterskich do Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki.

Konkurs służy popularyzacji tematyki promocji rozwoju polskiej gospodarki, problemów marketingu narodowego, marki dla Polski i tworzenia podstaw systematycznego, dynamicznego rozwoju naszego kraju.

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, a także Partnerzy Merytoryczni: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Deutsche Bank PBC S.A. oraz Brief for Poland. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki.

II edycja Konkursu zostanie rozstrzygnięta w grudniu 2008 r. Na autorów najlepszych prac czeka fundusz nagród w wysokości 10.000 zł, a także praktyki w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jak również możliwość zgłoszenia fragmentów zwycięskich prac do publikacji w czasopiśmie naukowym „Ekonomia" wydawanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Dodatkową kategorię nagród ustanowił Minister Gospodarki. Najlepsze prace o tematyce dotyczącej promocji eksportu mogą otrzymać nagrodę Ministra Gospodarki - 5.000 zł za I miejsce, 3.000 zł za II miejsce i 2.000 za III miejsce.

Szczegóły dotyczące procedury zgłaszania prac oraz sposobu ich nagradzania znajdują się na stronach: www.paiz.gov.pl oraz www.terazpolska.pl .

id: 5452