24 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja poświęcona wsaprciu firm w sytuacji kryzysowej.

Blisko 200 wspieranych przedsiębiorstw, 7 konsultantów oraz 76 mentorów – przedsiębiorców, którzy bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem – to efekty europejskiego projektu Early Warning Europe realizowanego w ramach Polityki Nowej Szansy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

Polityka Nowej Szansy to, koordynowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, program rozwoju, który w sposób kompleksowy zajmuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej oraz zagadnieniami związanymi z likwidacją przedsiębiorstw i wsparciem w podejmowaniu ponownej działalności gospodarczej po doznaniu przez przedsiębiorcę porażki biznesowej. Early Warning – to system wczesnego ostrzegania, który jest jednym z istotnych zadań realizacji polityki wsparcia przedsiębiorczości zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

- Najbardziej wartościowy rozwój gospodarki, to rozwój stabilny i zrównoważony. Jego tempo i jakość zależy zaś w dużej mierze od kondycji finansowej firm. Musimy zatem zadbać o to, aby firmy doznające trudności, a mające szansę na wyjście z kryzysu, nie zmierzały prosto do likwidacji. Trzeba dać im szansę i możliwość odbicia. Celem programu Polityki Nowej Szansy było przygotowanie podstaw do stworzenia kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorców w kryzysie na różnych jego etapach – tłumaczy Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wiceszef resortu podkreśla wagę wspólnego projektu PARP i Fundacji Firmy Rodzinne: - Early Warning Europe świetnie w te założenia się wpisuje. Projekt ma zapewnić przedsiębiorcom, którzy stoją u progu sytuacji kryzysowej, spersonalizowane wsparcie o charakterze mentoringowym.

-Dziś wszyscy uczymy się i czerpiemy z doświadczeń Danii, a także Belgii i Niemiec, krajów, które system wczesnego ostrzegania wdrożyły w swoich krajach, i które w tym projekcie pełną rolę mentorów. Docelowo, z możliwości jakie daje EWE ma skorzystać 3,5 tysiąca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w krajach pilotażowych, w tym w Polsce - ponad 700 firm będzie mogła skorzystać z pomocy – dodaje Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według badań Fundacji Firmy Rodzinne, tylko w 2017 roku zamknięto blisko 5000 spółek i 260 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Większość właścicieli tych firm stanęła w obliczu problemów, z którymi nie potrafili sobie sami poradzić. Zaangażowanie do projektu przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie, znają w praktyce problemy, z którymi przedsiębiorcy mogą się borykać na co dzień, doświadczenie upadków i wzlotów to wartość nie do przecenienia.

Jesteś przedsiębiorcą? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej lub widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Skrzystaj z programu Early Warning Europe.

id: 50071