Mali i średni przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki.

Przygotują ją w ramach nowego projektu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) - Polskie Mosty Technologiczne (PMT).

Beneficjentami nowego projektu będą firmy z segmentu MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Są wśród nich przedsiębiorcy, których działalność wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Z programu skorzystają także mali przedsiębiorcy, którzy planują zwiększenie wolumenu eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. Grant mogą również otrzymać innowatorzy, poszukując partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo - rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności. Maksymalna wysokość grantu dla jednego MŚP sięgnie 200 tys. zł, natomiast łączna wartość wparcia dla firm w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych wyniesie ponad 176,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis.
 
PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedzi seminarium przygotowawcze dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będą warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej. Strategia powstawać będzie z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów, z krajów docelowych, tj.: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku (nabór w II kw. 2018), Wietnamu, Chin (w tym w Hongkongu), Japonii (III kw. 2018), Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, Kenii (IV kw. 2018), Turcji, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i RPA. - To rynki szybkiego wzrostu, wytypowane przez polski rząd, jako najbardziej perspektywiczne dla rodzimych przedsiębiorców – zaznacza Senger. Co istotne, z unikalnej wiedzy doświadczonych ekspertów przedsiębiorcy skorzystają na każdym etapie realizacji PMT, również podczas budowy relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi, a także w ramach  tzw. opieki po-projektowej.
 
id: 49993