20 czerwca 2012 r. w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik” miał miejsce Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy, jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w zakresie międzynarodowego handlu i inwestycji w Polsce i USA.

Celem Szczytu było omówienie możliwości pogłębienia współpracy pomiędzy Polską i USA oraz omówienie potencjalnych obszarów współpracy w ramach branż kluczowych z punktu widzenia niewykorzystanego potencjału w relacjach handlowych obu krajów, do których można zaliczyć szeroko pojęty przemysł, gaz łupkowy oraz czystą energię.

W Szczycie, którego organizatorami były: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Polsko-Amerykańska Rada Biznesu, udział wzięli m.in. po stronie administracji państwowej Stanów Zjednoczonych Ameryki: Pan Francisco J. Sanchez - Zastępca Sekretarza Handlu USA, Pani Rebecca M. Blank - po. Sekretarza Handlu USA oraz Pan Lee A. Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Stronę polską reprezentowali: Pan Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Pani Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W skład audytorium weszli także reprezentanci środowisk polskiego i amerykańskiego biznesu.

Program Szczytu uwzględniał, oprócz wystąpień wprowadzających, sesję plenarną poświęconą inwestycjom i wymianie handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, 6 równoległych paneli dyskusyjnych, zrealizowanych w dwóch turach:
1. Wybierz USA: Promocja polskich inwestycji i handlu w Stanach Zjednoczonych;
2. Potencjał czystych źródeł energii w Polsce. Energia Mieszana;
3. Produkcja i eksport w Polsce;
4. Wybierz Polskę: Promocja inwestycji i handlu w Polsce;
5. Ocena poszukiwań gazu łupkowego w Polsce
6. Wykorzystanie potencjału gospodarki kreatywnej,

oraz obrady okrągłego stołu, podczas których podsumowano kluczowe zagadnienia omawiane podczas poszczególnych paneli tematycznych oraz konkluzje i wnioski na przyszłość.

Szczyt zakończyła ceremonia podpisania dokumentów współpracy pomiędzy  wybranymi polskimi i amerykańskimi przedstawicielami biznesu, jak również nauki i administracji rządowej.

Prezes PARP, Pani Bożena Lublińska-Kasprzak uczestniczyła w panelu pn. „Wybierz Polskę: Promocja inwestycji i handlu w Polsce”, podczas którego zostały omówione możliwości pogłębienia dwustronnej wymiany handlowej oraz pobudzenia obustronnej działalności inwestycyjnej. Pani Prezes podkreśliła w swoim wystąpieniu, iż do głównych czynników przyciągających zagranicznych inwestorów do Polski powinna należeć postępująca modernizacja, wzrost innowacyjności gospodarki oraz rosnąca liczba instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu.

id: 27656