Zamówienie nr 1: Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach trwającego zadania przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

id: 49549