Zamówienie nr 5: Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach trwającego zadania przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zamówienie nr 4: Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w branży: sanitarnej i elektrycznej w zakresie I etapu prac związanych z przebudową pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zamówienie nr 3: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem

Zamówienie nr 2: Zlecenie usługi specjalistycznego, doświadczonego podmiotu doradczego w zakresie procesu rejestracji produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA) według schematu PRIME.

Zamówienie nr 1: Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach trwającego zadania przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

 

id: 49549