okładka Pomocna dłońChwilowe kłopoty w firmie związane ze zmniejszeniem udziałów w rynku czy pogorszeniem warunków otrzymania kredytu nie przesądzają o znalezieniu się przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji. Wielu przedsiębiorców
spotyka się z przejściowymi trudnościami, z których szybko wychodzą obronną ręką, jednak bagatelizowanie
tego typu oznak może skończyć się dla nich katastrofalnie. Gdy jednorazowa sytuacja przeradza
się w tendencję i dochodzą do tego kolejne niepokojące informacje, należy jak najszybciej przedsięwziąć
stosowne kroki, które pozwolą przedsiębiorstwu powrócić na jego stały tor rozwoju. Identyfikacja zagrożenia jest pierwszym i niezwykle istotnym krokiem, który pozwoli na podjęcie planu naprawczego.

Identyfikacji należy dokonać w oparciu o analizę oznak wskazujących, że w najbliższej przyszłości firma może mieć kłopoty na rynku. Szczególną czujność należy zachować wówczas gdy zauważymy:

  • odpływ stałych klientów,
  • straty z powodu długów,
  • spadające udziały w rynku,
  • spadająca sprzedaż,
  • złe warunki ofert dostawców,
  • pogorszenie oferowanych warunków kredytowych i dostępu do nich,
  • malejące rezerwy płynności,
  • częstsze korzystanie z maksymalnej dostępnej kwoty kredytu,
  • brak zdolności korzystania z rabatów za wcześniejszy termin płatności.

Przedsiębiorca, które zidentyfikuje powyższe zjawiska powinien jak najszybciej pomyśleć o przeciwdziałaniu
zagrożeniu, dlatego w tej publikacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpowiada co zrobić w takiej sytuacji i jakie narzędzia mają do dyspozycji przedsiębiorcy.

 

Pomocna dłoń - informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji pobierz e-book

id: 23739