9 grudnia 2014r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w imieniu Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) w Polsce oraz Związek Banków Polskich działający w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisali porozumienie o współpracy wieloletniej na rzecz wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków z programów ramowych UE.

Instytucje te (EEN i KPK), desygnowane uchwałą Rady Ministrów (ws. udziału Polski w programach CIP i COSME oraz ws. instrumentów finansowych programów UE), do prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i doradczych na rzecz polskich programów ramowych UE, będą współpracować w celu wzmocnienia potencjału rozwoju polskich firm i poprawy ich dostępu do finansowania.

- Sieć EEN jest bardzo ważnym projektem dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poprzez sieć powiązań i ośrodków międzynarodowych EEN umożliwia wsparcie polskich przedsiębiorców praktycznie na wszystkich rynkach zagranicznych. Usługi EEN są popularne i doceniane przez polskie firmy, co zauważa także Komisja Europejska. Podpisane dzisiaj porozumienie wzmacnia niejako naszą ofertę dla rynku o profesjonalnego i sprawdzonego partnera jakim jest KPK ds. instrumentów zwrotnych UE, działający przy Związku Banków Polskich - powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługi oferowane przez obie instytucje są komplementarne: w ramach EEN przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. doradztwo z zakresu prawa krajowego i unijnego, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych.

- Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE działa w Polsce od 2007r. W tym czasie udowodnił swoją skuteczność, zaś rynek- zarówno instytucje finansowe, jak i przedsiębiorcy potwierdzili potrzebę nie tylko jego istnienia, ale i rozszerzenia działalności o nowe programy ramowe. Jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce, który integruje informacje i obsługuje wszystkich interesariuszy instrumentów zwrotnych UE. Z PARP i EEN współpracujemy od dawna, ale dzisiejsze porozumienie nadaje tej współpracy bardziej formalny sens i pozwala zaplanować wspólne działania na kolejne lata na większą skalę powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

KPK jest specjalistycznym ośrodkiem informacyjno-doradczym, promującym instrumenty finansowe dla biznesu wszystkich programów ramowych Unii Europejskiej oraz pomagającym w przygotowaniu polskich kandydatów na narodowych pośredników finansowych programów UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej:
KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą w zakresie wszystkich programów UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Punkt ułatwia także małym przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. KPK współpracuje z Siecią EEN oraz z KPK Programów Badawczych UE przy Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnymi za pozostałe części programów ramowych UE: COSME i Horyzont 2020. Działalność KPK jest nadzorowana i finansowana przez Ministra Gospodarki we współpracy z: Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Pracy i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie i na terenie całego kraju.
Efekty działalności Krajowego Punktu Kontaktowego w latach 2008-2014 to np.:

 • 73 795 uczestników wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, dni informacyjne) podczas których prezentowane były informacje na temat instrumentów finansowych,
 • 4 707 konsultacji udzielonych wszystkim zainteresowanym, w tym drogą elektroniczną,
 • ponad 120 000 użytkowników (477 390 wejść) polskiej strony internetowej poświęconej CIP i instrumentom finansowym programów UE,
 • 21 wniosków złożonych przez polskie instytucje finansowe o status narodowego pośrednika finansowego w programach ramowych UE,
 • 13 narodowych pośredników finansowych instrumentów UE
 • ponad 10 000 przedsiębiorców- beneficjentów instrumentów finansowych UE
 • ponad 6 mld zł preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców.

Enterprise Europe Network, PARP:
Ośrodek oferuje nieodpłatne, kompleksowe usługi obejmujące informacje, szkolenia i doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą, dostępu do źródeł finansowania, internacjonalizacji przedsiębiorstw, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE. Ponadto, sieć Enterprise Europe Network dzięki współpracy blisko 600 organizacji członkowskich z ponad 50 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce – pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu partnerów zagranicznych oraz organizacji ich udziału w targach i misjach gospodarczych.
W latach 2008-2014 polska sieć Enterprise Europe Network:

 • 118 892 przedsiębiorców przeszkolono,
 • 12 762 przedsiębiorców uzyskało wsparcie z zakresu internacjonalizacji i innowacji,
 • 4645 przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach brokerskich i misjach gospodarczych organizowanych przez sieć,
 • 1 138 654 użytkowników skorzystało z polskiej strony internetowej sieci Enterprise Europe Network (www.een.org.pl).

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

id: 44485