W dniu 16 grudnia 2014r. w Belgradzie odbyło się Forum Gospodarcze i szczyt państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. z udziałem szefów państw EŚW i ChRL. W trakcie Forum doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy PARP, a Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego (ang. China Council for the Promotion of International Trade - CCPIT).

W imieniu PARP Porozumienie podpisała, obecna na Forum, Pani Prezes Bożena Lublińska-Kasprzak. Podpisane porozumienie jest wstępem do utworzenia Sekretariatu Rady Biznesu 16 państw EŚW i Chin. Celem powołania Rady Biznesu jest pobudzenie współpracy gospodarczej pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz ChRL, w szczególności w obszarze wzajemnych inwestycji, handlu oraz współpracy technologicznej, jak również wymiany gospodarczej.

 

zdjęcie  zdjęcie

id: 44594