Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XV Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Forum odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym. Drugi dzień Forum został w całości poświęcony tematyce zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiele wystąpień będzie odbywać się w innowacyjnej - angażującej formule. Poprowadzone zostaną trzy rozgrzewające warsztaty poświęcone praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Zaplanowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dodatkowo dwie prezentacje poprowadzone będą w formule PECHA KUCHA. Dyrektorzy personalni firm podzielą się swoimi dobrymi praktykami. Prezentacje te będą realizowane w formie aktywizujących, partycypacyjnych debat i dyskusji.

Łącznie podczas II dnia XV Forum Edukacyjnego odbędzie się 25 wystąpień. Ponad 30 Prelegentów – praktyków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi będzie dzieliło się z Państwem swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program II dnia Forum: „Rozwój pracowników - to się opłaca” znajdą Państwo na stronie: http://forummsp.parp.gov.pl/program-dzien-ii/program-dzien-ii

Zapraszamy do zarejestrowania się na powyższe Wydarzenie już teraz pod linkiem: http://forummsp.parp.gov.pl/rejestracja/rejestracja

id: 47837