Przedsiębiorco, jeśli:

  • masz problemy z zadłużeniem wobec ZUS
  • chcesz skorzystać z ulgi
  • chcesz poznać, jakie są możliwość rozłożenia Twoich zobowiązań na raty lub wstrzymać prowadzone wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne
  • starasz się o umorzenie należności

dowiedz się, na jaką pomoc możesz liczyć, aby spłacić zadłużenie oraz zachować lub odzyskać płynność finansową.

Wszelkie informacje znajdziesz pod adresem: http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia

id: 49633